Paragraf – viac ako účtovníctvo

Spolupráca s našimi klientmi

w

Udržiavanie kontaktu

Prvý kontakt s našimi zákazníkmi prebieha vždy v rámci osobného stretnutia, nakoľko je pre nás dôležité zdieľať vzájomné sympatie, dôveru a nápady na úspešnú spoluprácu. Vytváraním spoločných hodnôt sa snažíme zabezpečiť, aby si naši zákazníci mohli byť istí, že ich finančné a účtovné veci sú každodenne v bezpečí.

Akokoľvek je pre nás osobný kontakt dôležitý, epidémia so sebou priniesla online riešenia, rozkvet videokonferencií, ktoré sa ukázali ako praktickejší spôsob komunikácie ako ten tradičný.

Všetky dotazy sú pre nás dôležité, preto sa snažíme na všetky otázky odpovedať najneskôr do 24 hodín.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Snažíme sa zvýšiť hodnotu služieb poskytovaných našou kanceláriou na vyšší štandard a bezpečnejší rámec prostredníctvom poistenia profesijnej zodpovednosti.
~

Vzájomná dôvera

Nielenže zaobchádzame s informáciami a údajmi, ktoré s nami zdieľajú naši zákazníci, ako s prísne dôvernými z hľadiska ochrany osobných údajov, ale tiež zodpovedne zaobchádzame s ich citlivými obchodnými tajomstvami a chránime ich pred akýmkoľvek iným neoprávneným prístupom.

MGI Worldwide is a leading international network of separate and independent accounting, legal and consulting firms that are licensed to use “MGI” or “member of MGI Worldwide” in connection with the provision of professional services to their clients. MGI Worldwide is the brand name referring to a group of members of MGI-CPAAI, a company limited by guarantee and registered in the Isle of Man with registration number 013238V, who choose to associate as a network as defined in IFAC (IESBA) and EU rules. MGI Worldwide itself is a non-practising entity and does not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms of MGI Worldwide. MGI Worldwide and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

TELEFÓN:

+421 35 772 12 71
+421 918 488 864

E-MAIL:

office@paragrafslovakia.sk

NAŠA ADRESA:

Špitálska 2905, Komárno
945 01, Slovensko

SLEDUJ NÁS: