Paragraf – viac ako účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo v našej kancelárii vždy chápeme ako samostatný odbor. V rámci komplexného mzdového účtovníctva sú základnou požiadavkou aktuálne znalosti z oblastí ovplyvňujúcich osobitné potreby, správy sociálneho zabezpečenia a súvisiacej legislatívy. Takto môžeme manažérom a zamestnancom našich klientov zaručiť kvalitu služieb na medzinárodnej úrovni.

  • 25-ročné medzinárodné skúsenosti
  • skúsené odborné poradenstvo prispôsobené špecifickým mzdovým potrebám
  • nákladovo efektívne mzdové riešenia
  • mzdové účtovníctvo v prípade práce v zahraničí
  • mesačné zúčtovanie miezd
  • evidencie údajov o zamestnaní
  • kompletné vedenie miezd
  • zaslanie oznámenia Klientovi o daniach a príspevkoch, ktoré má zaplatiť
  • vypracovanie slovenských daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
  • podpora v prípade úradných kontrol

MGI Worldwide is a leading international network of separate and independent accounting, legal and consulting firms that are licensed to use “MGI” or “member of MGI Worldwide” in connection with the provision of professional services to their clients. MGI Worldwide is the brand name referring to a group of members of MGI-CPAAI, a company limited by guarantee and registered in the Isle of Man with registration number 013238V, who choose to associate as a network as defined in IFAC (IESBA) and EU rules. MGI Worldwide itself is a non-practising entity and does not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms of MGI Worldwide. MGI Worldwide and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

TELEFÓN:

+421 35 772 12 71
+421 918 488 864

E-MAIL:

office@paragrafslovakia.sk

NAŠA ADRESA:

Špitálska 2905, Komárno
945 01, Slovensko

SLEDUJ NÁS: