Paragraf – viac ako účtovníctvo

Naše členstvo v MGI worldwide

V roku 2010 sme vstúpili do medzinárodnej siete účtovných, audítorských a daňových poradenských firiem MGI Worldwide. Spolu s našimi kolegami sme absolvovali množstvo odborných konferencií, budovali medzinárodné prepojenia a príležitosti.

•  102 krajín
•  455 kancelárií
•  251 členské spoločnosti
•  9485 odborníkov
•  75 rokov skúseností

MGI Worldwide je jednou z TOP20 svetových audítorských sietí na základe prieskumu z roku 2020. Jej členské spoločnosti sú dominantnými hráčmi na trhu auditu, účtovníctva a daňového poradenstva v každej krajine.

Ako zákazník spoločnosti MGI máte k dispozícii nasledujúce medzinárodné služby:

 • okamžitý prístup k finančným informáciám v takmer každej krajine
 • skúmanie obchodných príležitostí a vytváranie strategických aliancií prostredníctvom globálnej prítomnosti
 • medzinárodná odbornosť pri zakladaní spoločnosti
 • hlboké znalosti medzinárodných obchodných praktík, účtovníctva a daní

Systém zabezpečenia kvality MGI

Primárnym účelom systému zabezpečenia kvality MGI Worldwide, MGI Network Quality System je zabezpečiť a overiť, či jednotlivý členovia vyhovujú kvalitatívnym smerniciam MGI Worldwide.

Na overenie uvedeného organizácia zaviedla kontrolu kvality MGI, komplexný, podrobný a nezávislý proces auditu pokrývajúci všetky obchodné procesy.

Komplexná kontrola kvality pokrýva nasledovné oblasti:

 • súlad s požiadavkami externého regulačného prostredia
 • interná organizačná kultúra, štruktúra a riadenie
 • kvalita a efektivita služieb poskytovaných zákazníkom
 • proces prijímania a získavania zákazníkov
 • znalosť etického kódexu
 • dokumentácia odborných materiálov
 • riadenie ľudských zdrojov
 • proces vyhľadávania a výberu
 • odborné a iné vzdelávanie
 • vybavovanie reklamácií a poistenie profesijnej zodpovednosti
 • ochrana údajov a svojráznosť IT riešení
 • interný systém zabezpečenia kvality a predpisy

V procese MGI Quality Review je zabezpečená nezávislosť a vypracovanie dostatočne podrobných plánov auditu špecifických pre jednotlivých členov so zapojením medzinárodne uznávanej poradenskej firmy SWAT UK.

V súlade s uvedeným účtovná kancelária Paragraf prešla na jar 2021 v rámci MGI Quality Review úspešnou kontrolou kvality.

MGI Worldwide is a leading international network of separate and independent accounting, legal and consulting firms that are licensed to use “MGI” or “member of MGI Worldwide” in connection with the provision of professional services to their clients. MGI Worldwide is the brand name referring to a group of members of MGI-CPAAI, a company limited by guarantee and registered in the Isle of Man with registration number 013238V, who choose to associate as a network as defined in IFAC (IESBA) and EU rules. MGI Worldwide itself is a non-practising entity and does not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms of MGI Worldwide. MGI Worldwide and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

TELEFÓN:

+421 35 772 12 71
+421 918 488 864

E-MAIL:

office@paragrafslovakia.sk

NAŠA ADRESA:

Špitálska 2905, Komárno
945 01, Slovensko

SLEDUJ NÁS: