Paragraf – viac ako účtovníctvo

Založenie spoločnosti

Počas nášho dlhoročného pôsobenia sme na Slovensku zvládli viac ako 450 založení, transformácií a akvizícií firiem od najmenšej spoločnosti s ručením obmedzeným až po slovenskú pobočku veľkej nadnárodnej spoločnosti. Okrem našich klientov v Maďarsku a na Slovensku poverili našu spoločnosť založením slovenskej spoločnosti aj viacerí investori zo západnej a severnej Európy. Naše členstvo v MGI je zároveň zárukou kvality našej práce a našej globálnej siete kontaktov pri zakladaní a modifikácii spoločnosti na Slovensku.

 • komplexné vybavenie založenia slovenskej spoločnosti
 • registrácia organizačných zložiek a stálych prevádzkarní na Slovensku
 • administrácia zmien v slovenskej spoločnosti
 • príprava a kontrola zmlúv
 • poskytovanie právneho zastupovania a poradenstva

VÝHODY ZALOŽENIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI*

 • 20% a 10% sadzby DPH
 • 21% a 15% sadzby dane z príjmu právnických osôb
 • 7% daň z dividend pre nepoistených vlastníkov na Slovensku
 • jednoduchší a transparentnejší daňový systém
 • neexistuje žiadna miestna daň z podnikania
 • elektronická komunikácia s úradmi
 • v prípade prevádzkovania slovenskej firmy je oprávnených nákladov viac (napr. náklady súvisiace s údržbou vozidla, DPH a účtovanie DPH z PHM)
 • slovenská hrubá minimálna mzda je 700 Eur
 • nezdaniteľná časť základu dane pre fyzické osoby 4922,82 Eur ročne
 • v prípade založenia slovenskej spoločnosti je výška základného imania 5 000 Eur

* Údaje sú platné na rok 2023.

POSTUP PRI ZALOŽENÍ SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI

 • kontaktujte nás e-mailom, následne Vám zašleme tabuľku potrebnú na založenie spoločnosti a do 24 hodín po tom, ako ju vyplníte a pošlete nám ju späť, pripravíme spoločenskú zmluvu
 • ak sa zahraničná právnická osoba/spoločnosť stane vlastníkom slovenskej spoločnosti, je potrebné preložiť aktuálný výpis z obchodného registra zahraničnej právnickej osoby do slovenského jazyka – vybavuje sa to do 2-3 dní, v naliehavých prípadoch do 1 dňa
 • registrácia slovenskej spoločnosti prebehne do 10 pracovných dní po podpísaní dokumentov
 • listiny sa podpisujú za prítomnosti nášho slovenského advokáta a notára, osobná prítomnosť konateľa aj spoločníka je nevyhnutná
 • čas potrebný na registráciu všeobecného daňového identifikačného čísla: 7 dní po registrácii spoločnosti
 • žiadosť o identifikačné číslo pre daň pridanej hodnoty (IČ DPH): žiadosť nie je automatická, vyžaduje sa dôkaz o hospodárskej činnosti na Slovensku – o žiadosti rozhodnú odborné komisie do 30 dní od podania žiadosti
 • konateľ po zápise spoločnosti je povinný založiť bankový účet, je potrebný účet v eurách, ale existuje možnosť zriadiť si účet aj v inej mene alebo v zahraničnej banke

NAJČASTEJŠIE FORMY PODNIKANIA NA SLOVENSKU

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

 • spoločnosť s ručením obmedzeným, teda s.r.o. je najrozšírenejšia právna forma spoločností na Slovensku
 • minimálne základné imanie potrebné na založenie spoločnosti na Slovensku je 5 000 Eur
 • spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, ručenie spoločníkov je však obmedzené do výšky splateného základného imania
 • s.r.o. môže byť založená jednou alebo viacerými fyzickými alebo právnickými osobami
 • pri zakladaní spoločnosti na Slovensku stojí za zmienku, že fyzická osoba si môže založiť maximálne tri jednoosobové spoločnosti
 • názov slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným musí obsahovať výraz „spol. s.r.o.” alebo „s.r.o.”
 • hlavným orgánom spoločnosti je výročné valné zhromaždenie, ktoré sa musí zvolávať najmenej raz ročne

organizačná Zložka ZAHRANIČNEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU

 • pred založením spoločnosti na Slovensku je vhodné zvážiť, či je potrebné založiť samostatnú spoločnosť alebo či pre pokračovanie Vašej ekonomickej činnosti stačí založiť organizačnú zložku
 • zahraničná spoločnosť môže vykonávať ekonomickú činnosť na Slovensku aj tak, že má na Slovensku registrovanú organizačnú zložku
 • slovenská organizačná zložka zahraničnej spoločnosti sa nekvalifikuje ako samostatná právnická osoba
 • štatutárnym zástupcom môže byť slovenský alebo cudzí štátny príslušník
 • na jej registráciu nie je stanovená požiadavka na minimálny kapitál

POSKYTOVANIE SÍDLA

Ako doplnkovú činnosť poskytujeme našim klientom podľa potreby aj adresu na umiestnenie sídla spoločnosti:

 • sídlo poskytujeme na oficiálne registrovanej adrese v Komárne
 • pri vchode sa umiestni tabuľa s obchodným menom spoločnosti
 • počas pracovnej doby sa na sídle vykonáva služba
 • zastupovanie v prípade kontroly na mieste
 • preberanie poštových zásielok a balíkov
 • skenovanie a preposielanie pošty e-mailom
 • bezplatné využívanie zasadacej miestnosti (po predchádzajúcej dohode)
 • správa telefonických hovorov

MGI Worldwide is a leading international network of separate and independent accounting, legal and consulting firms that are licensed to use “MGI” or “member of MGI Worldwide” in connection with the provision of professional services to their clients. MGI Worldwide is the brand name referring to a group of members of MGI-CPAAI, a company limited by guarantee and registered in the Isle of Man with registration number 013238V, who choose to associate as a network as defined in IFAC (IESBA) and EU rules. MGI Worldwide itself is a non-practising entity and does not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms of MGI Worldwide. MGI Worldwide and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

TELEFÓN:

+421 35 772 12 71
+421 918 488 864

E-MAIL:

office@paragrafslovakia.sk

NAŠA ADRESA:

Špitálska 2905, Komárno
945 01, Slovensko

SLEDUJ NÁS: