Paragraf – viac ako účtovníctvo

Účtovné služby

Účtovné a daňové otázky vo všeobecnosti predstavujú značnú výzvu a vyžadujú si zvýšenú pozornosť pre väčšinu podnikov, čo má tendenciu odvádzať pozornosť vedúcich pracovníkov od ich základných manažérskych povinností. Preto je outsourcing účtovníctva tým správnym riešením pre firmy, keďže našich klientov nielen odbremeníme od potreby účtovných a daňových znalostí, ale zabezpečíme, aby mali vždy aktuálny obraz o finančnej situácii svojej firmy.

Naše účtovnícke služby odporúčame firmám, pre ktoré to znamená služby s pridanou hodnotou, ak okrem účtovného spracovania dokladov získajú aj komplexné daňové a účtovné poradenstvo a podporu so zameraním na možnosti daňovej optimalizácie v medziach zákona.

  • komplexné účtovné služby
  • DPH registrácia tuzemských a zahraničných firiem
  • kompletné účtovníctvo slovenských organizačných zložiek a stálych prevádzkarní zahraničných spoločností
  • príprava mesačných hlásení podľa potreby
  • bezplatne, dvakrát ročne priebežný výkaz ziskov a strát spoločnosti
  • 15 rokov domácich a medzinárodných skúseností v oblasti účtovníctva a daní
  • iné podporné služby na požiadanie
  • komunikácia v maďarskom, slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku
  • medzinárodné zázemie – výhradný zástupca medzinárodnej siete MGI na Slovensku

MGI Worldwide is a leading international network of separate and independent accounting, legal and consulting firms that are licensed to use “MGI” or “member of MGI Worldwide” in connection with the provision of professional services to their clients. MGI Worldwide is the brand name referring to a group of members of MGI-CPAAI, a company limited by guarantee and registered in the Isle of Man with registration number 013238V, who choose to associate as a network as defined in IFAC (IESBA) and EU rules. MGI Worldwide itself is a non-practising entity and does not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms of MGI Worldwide. MGI Worldwide and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

TELEFÓN:

+421 35 772 12 71
+421 918 488 864

E-MAIL:

office@paragrafslovakia.sk

NAŠA ADRESA:

Špitálska 2905, Komárno
945 01, Slovensko

SLEDUJ NÁS: