Výhody založenia slovenskej spoločnosti

 • DPH je 20%
 • daň z príjmov právnických osôb je 21 %
 • 0%-ná daň pri vyberaní zisku pri majiteľovi zdravotne nepoistenom na Slovensku
 • jednoduchší, prehľadnejší daňový systém
 • na Slovensko nie je miestna daň
 • elektronická komunikácia s úradmi
 • viac uznateľných nákladov v prípade prevádzkovania slovenskej firmy (napr. náklady na prevádzku motorových vozidiel, DPH z motorových vozidiel a pohonných látok)
 • minimálna mzda na Slovensku je 480 Eur, celková výška odvodových nákladov je 251,61 Eur
 • nezdaniteľná časť základu dane je 3 830,02 eur/rok
 • základné imanie slovenskej firmy je minimálne 5000 Eur
 • nízke bankové a administratívne náklady

Daňové prostredie


info

Po úspešnej kontrole kvality nás v roku 2010 prijali do medzinárodnej asociácie MGI. MGi je medzinárodnou asociáciou nezávislých auditorských, účtovných a poradenských spoločností. Ako klientovi MGI sú pre Vás dostupné nasledovné medzinárodné služby:


 • Okamžitý prístup k finančným informáciám takmer vo všetkých krajinách
 • Objavenie obchodných možností a zakladania strategických združení vďaka globálnej prítomnosti
 • Medzinárodné odborné skúsenosti pri zakladaní firiem
 • Podrobné znalosti z medzinárodnej obchodnej praxe, v účtovníctve a zdaňovaní

Show Comments