Naša spoločenská zodpovednosť

You are here: Home » O nás » Naša spoločenská zodpovednosť

V rámci našej spoločenskej zodpovednosti považujeme za dôležité pravidelne podporovať Nadáciu Kanta Dóra, ktorá podporuje liečenie chorých na rakovinu v Komárne a Zariadenia Maltézskej pomoci pre dennú starostlivosť o zdravotne postihnutých v Komárne.

Show Comments