Ismét változnak az otthoni munkavégzés szabályai

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 196–197. §-ai a távmunkavégzés vonatkozásában külön szabályrendszert vezetett be. Az Mt. a távmunkavégzést a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen, rendszeresen folytatott olyan tevékenységként definiálja,...

Létminimum és adóbónusz

2021.07.01-től a létminimum és az adóbónusz összege megváltozik. Jelentős változások történnek az áfatörvényben vagy a koncessziós díjak területén. Ebben az összefoglalóban ezeket a változásokat szeretnénk ismertetni.A létminimum növekedése 2021. július 1-jétőlMivel a...