2021.07.01-től a létminimum és az adóbónusz összege megváltozik. Jelentős változások történnek az áfatörvényben vagy a koncessziós díjak területén. Ebben az összefoglalóban ezeket a változásokat szeretnénk ismertetni.

A létminimum növekedése 2021. július 1-jétől

Mivel a létminimum összegét mindig a folyó naptári év július 1-jén módosítják, 2021.7.1-től 2022.6.30-ig a létminimum új összege lesz érvényes. 2021. július 1-jétől annak a természetes személynek vagy természetes személyeknek a létminimumát, akiknek jövedelmét felmérik, a következő összeget vagy összegeket kell biztosítani:

  • – havonta 218,06 EUR, ha egy felnőtt természetes személyről van szó,
  • – havonta 152,12 euró, ha egy másik közösen értékelt felnőtt természetes személyről van szó,
  • – havonta 99,56 EUR, ha eltartott gyermekről vagy eltartott kiskorú gyermekről van szó.

A létminimum összegének növekedése a jövedelemadó területén több változására is hatással van, ilyen például a 2022-re kivetett adóbónusz vagy az adómentes rész összegének változása a 2022-re eső évre.

A gyermekenkénti adókedvezmény összegének változása 2021.07.01-től

A jövedelemadóról szóló módosított törvény szintén 2021. július 1-jei hatállyal emeli a gyermekkénti adóbónusz összegét. Az adókedvezmény összege gyermekenként 2021.07.01-től kezdődően a következő:

  • – 6 év alatti gyermekek esetében: 46,44 € havonta (az adóbónusz alapösszegének kétszerese),
  • – 6 és 15 év közötti gyermekek esetében: havonta 39,47 EUR (az adóbónusz alapösszegének 1,7-szerese),
  • – 15-25 éves gyermekek számára: havi 23,22 € (az adóbónusz alapösszege).

Az áruk távértékesítésre vonatkozó szabályainak módosítása és az MOSS-rendszer változásai 2021.07.01-től

2021.07.01-től módosításokra kerül sor az áru távértékesítésével kapcsolatban, amely alapján megváltoznak az EU területén távértékesített áru teljesítés helyének meghatározására vonatkozó szabályokat, vagy az olyan áru távértékesítésére vonatkozó szabályok, amelyet harmadik országokból importálnak.

Szintén ettől az időponttól kezdve egységesen 10 000 eurós küszöböt állapítottak meg az EU-ban működő mikrovállalkozások a kereskedelmük segítése céljából, amely magába foglalja az távértékesített áru értékét, valamint a távközlési szolgáltatásoknak, a rádió- és televíziós műsorszolgáltatásoknak és az elektronikus szolgáltatásoknak értékét, amelyeket nem adóalanyoknak nyújtják, hanem természetes személyeknek.

Ha a vállalkozó bejegyzett székhelye vagy lakóhelye csak egy tagállamban van és a fenti, a letelepedésétől eltérő tagállamnak nyújtott szolgáltatások vagy eladott áru összértéke nem haladja meg a 10 000 eurót az akuális vagy előző naptári évben, akkor a kereskedő jogosult az ilyen szolgáltatások nyújtását annak a tagállamnak az ÁFÁ-jával megadóztatni, amelyben székhellyel vagy állandó lakhellyel rendelkezik. Ha távértékesítésről van szó, akkor a teljesítés helye az a tagállam, amelyben az áruszállítás megkezdődik.

MOSS (Mini One Stop Shop) rendszerből OSS (One Stop Shop) rendszerbe 2021.7.1-től

Az ÁFA Törvény régi megfogalmazása szerint az MOSS külön szabályozása csak azokra a szolgáltatókra vonatkozik, akik távközlési szolgáltatásokat, rádió- és televíziós műsorszolgáltatásokat, valamint elektronikus szolgáltatásokat nyújtanak nem adóalanyok (azaz nem vállalkozók) számára az EU-ban letelepedett ügyfelek számára. 2021. július 1-jétől azonban kiterjesztik az ÁFA Törvény 68a., 68b. és 68c. §-ában meghatározott különös adószabályozást, mivel ezután lehetőség nyílik az új OSS (egyablakos ügyintézés) speciális szabályozás használatára a nem adóalanyoknak nyújtott egyéb szolgáltatások esetében, amelyek esetében a teljesítés helye az a tagállam, ahol a szolgáltatást felhasználják, valamint az áruk távértékesítése az EU-n belül. Ezenkívül bevezetik az OSS alkalmazásának lehetőségét bizonyos áruk harmadik országokból történő távértékes szállításaira.

Az OSS rendszer alkalmazása egyszerűsíti az áfa-bevallások benyújtását, mivel ebben az esetben a szolgáltatók csak egy EU-tagállamban nyújtanak be adóbevallást az EU-szerte teljes szállítmányokra.

22 euróig terjedő szállítmányok behozatalára kivetett HÉA-mentesség törlése 2021.07.01-től.

2021.07.01-jétől, ha a szállítmányok, vagyis az áru összege, amelyet jogi és természetes személyek (ideértve a nem vállalkozókat is) interneten keresztül harmadik országok területéről rendelnek, nem éri el a 22 eurót, nem részesülnek az adómentesség alól. Ide tartoznak például a kínai Aliexpress-en vagy az amerikai eBay-en történő vásárlások.

Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek minden egyes küldemény után áfát is fizetnek, függetlenül a megrendelés értékétől.

Változások a Kisvállalkozói Törvényben 2021.07.01-től

Annak ellenére, hogy a módosított Kisvállalkozói Törvény 2021.05.01-jétől lépett volna érvénybe, a kormány jóváhagyását követően a módosítás tervezett érvényességének dátuma 2021.07.01. A módosítást azonban csak a júniusi ülésen tárgyalják meg a parlamentben, így a végleges megfogalmazás és hatályosság még nem teljesen egyértelmű. A Kisvállalkozói Törvény javasolt módosításai különösen a következő területeket érintik:

  • – a kisvállalkozás felfüggesztésének minimális és maximális időtartamának kiigazítása, az eredeti minimum időtartamot hat hónapról egy hónapra, és a maximum időtartamot három évről négy évre,
  • – a kézműves mesterségekben való szakmai alkalmasság szabályozásának csökkentése és a szakmai tapasztalat felmutatásának határidejének csökkentése,
  • – a kézműves és kötött mesterségek számának csökkentése,
  • – egyéb.

Változások a koncessziós díjak területén 2021.07.01-től

A 340/2012 sz. a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) által a nyilvánosság számára nyújtott szolgáltatások megfizetéséről szóló törvény kapcsán 2021. július 1-jétől számos változás történik a vállalkozók számára, amelyek fő célja a koncessziós díjakkal kapcsolatos bizonyos kötelezettségek alóli felmentés. 2021.07.01-jétől a munkáltatók (vállalkozók) nem lesznek kötelesek felmutatni a Szlovák Rádió és Televíziónak az alkalmazottak számát, amely meghatározó a koncessziós díjak meghatározása vagy megfizetésük időtartama szempontjából. Ezt a feladatot a munkáltatók nevében a Társadalombiztosító veszi át, amely a szükséges adatokat havonta automatikusan elküldi a Szlovák Rádió és Televíziónak, mint a koncessziós díjak beszedőjének.

2021.07.01-től újabb (meglehetősen formális) változás következik be a koncessziós díjak mértékével kapcsolatban, mivel a munkaviszonyon kívül végzett munkáról szóló megállapodások bármelyike alapján munkát végző alkalmazottakat nem számítják be, ami meghatározó a díjtétel meghatározásához.

Az elsősegélynyújtás változásai 2021.7.1-től

A1 A2 A3    
B1        
         

2021. június 9-én a kormány jóváhagyta a Covid automata és az Elsősegély projektek közötti kapcsolatot, amely az elfogadott járványellenes intézkedések vállalkozókra gyakorolt Covid járvány negatív hatásainak ellensúlyozására szolgál. Július 1-jétől a nyújtott támogatás összege a Covid automata által meghatározott aktuális besorolásra (színre) fog épülni. Az egyes támogatási formákat szakaszokra osztják, és havonta frissítik. Például, azok a vállalkozók, akik augusztusban kérik a támogatást júliusi hónapra, csak az eredeti elsősegély összegére lesznek jogosultak, a 3B intézkedés pedig egyáltalán nem lesz érvényes.

Szerkesztette: Ing. Kulacs Enikő, junior könyvelő, Okleveles közgazdász

Forrás: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/zmeny-pre-podnikatelov-od-1-7-2021