A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 196–197. §-ai a távmunkavégzés vonatkozásában külön szabályrendszert vezetett be.

Az Mt. a távmunkavégzést a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen, rendszeresen folytatott olyan tevékenységként definiálja, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek, és  eredményét elektronikusan továbbítják.

Garanciális szabály, hogy munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.

A távmunkavégzéssel összefüggésben a munkáltatót tájékoztatási kötelezettségek terhelik. Tájékoztatnia kell a munkavállalót a munkáltató általi ellenőrzés, a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól, továbbá arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan egyéb tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.

Távmunkavégzés esetében a munkáltató utasítási joga – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. A munkavállaló munkavégzését a munkáltató távmunkavégzés esetében is ellenőrizheti.

Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot.

Az ellenőrzés nem jelenthet azonban a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

Végezetül, eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen.

Forrás: https: //adozona.hu/Kalkulatorok/Illetek_kalkulator_SPXIZ7

Készítette: Szabó Farkas Emese, junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda