Napjainkban egyre gyakoribb valós élethelyzet, ha az Európai Unió állampolgárai külföldön (is) munkát vállalnak. A munkavállalás körül számos adminisztráció zajlik, és gyakorlati nehézségek is felmerülnek az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán az egyes országokban. Cikkünk ezen témakörrel foglalkozik és kitér azon lehetőségekre, amely a munkavállalók és munkáltatók számára is kínálkoznak.

Az, hogy az egyén melyik ország szociális rendszerében van biztosítva, két tényezőtől függ:

 • az egyén munkaügyi státuszától (foglalkoztatott, önfoglalkoztató, munkanélküli, külföldre kiküldött munkavállaló, határ menti ingázó stb.) és
 • az egyén lakóhelye szerinti országától – nem függ viszont az állampolgárságától.

Az egyén tehát nem választhatja meg, hogy melyik ország társadalombiztosításának hatálya alá tartozzon. (Külföldi tartózkodás, illetve munkavállalás esetén az egyén vagy a saját hazájának, vagy a fogadó országnak a szociális rendszerében rendelkezik biztosítással.)

Hogyan vehetik igénybe a külföldi állampolgárok a magyar állami egészségügyi szolgáltatásokat?

Két példát vázolunk fel:

 1. Az egyén szlovák állampolgárként határmenti ingázó (Szlovákiában él és kizárólag Magyarországon dolgozik teljes állásban). Azon munkavállalók, akik munkaszerződéssel lépnek be a magyar munkaerő piacra, számukra a szerződés létrejöttekor létrejön a biztosított jogviszony (annak az EU-országnak fizet társadalombiztosítási járulékot, ahol dolgozik, és ennek az országnak a társadalombiztosítási rendszerébe tartozik biztosítottként). Ezt megelőzően elindul egy folyamat, aminek a végén ők jogosultak lesznek igénybe venni a magyar állami egészségügyi szolgáltatásokat, ám ennek ellenére abban az országban is orvosi ellátásban részesülhet, ahol él. (Ha elveszti az állását, abban az országban kell ellátást igényelnie, ahol él.)
 2. Az egyén szlovák állampolgárként határmenti ingázó (Szlovákiában él, ebben az országban is rendelkezik munkaviszonnyal és Magyarországon részmunkaidőben dolgozik). Az Európai Uniós irányelvek szerint egynél több EU-országban történő munkavállalás esetén, ha a szakmai tevékenységének tekintélyes részét (munkaidő és/vagy jövedelem legalább 25%-a értendő) a lakhelye szerinti országban végzi, akkor a lakhelye szerinti ország társadalombiztosítási rendszere felel a társadalombiztosítási ellátásaiért.

Forrás: europa.eu, Társadalombiztosítás külföldön

Hogyan is néz ki az ügyintézés folyamata?

A munkavállaló, megegyezés szerint, eljárhat önmaga is – egyedül is elindíthatja a saját adóazonosító jelének és TAJ kártyájának igénylését, viszont mindenképpen szüksége lesz egy munkáltatói igazolására (vagy munkaszerződésre), amit az őt foglalkoztató cég aláíró képes személye kell kiállítson. Ezzel azt igazolva, hogy az adott személy ténylegesen az adott cég foglalkoztatása alá tartozik, vagy a közeljövőben (1 hónapon belül) tartozni fog (ezt az igazolást havonta szükséges megerősíteni a későbbiekben).

Abban az esetben, ha a munkavállaló és a munkáltató közösen úgy döntenek, hogy az igénylési folyamatot a munkáltató fogja végrehajtani, akkor is szüksége lesz a munkavállaló adataira, továbbá a biztosítási jogviszonyhoz köthető adatokra.

Melyek ezek az adatok?

A TAJ kártya igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltéséhez elengedhetetlen adatok:

 • a munkáltató neve
 • a munkáltató címe
 • a munkáltató adószáma
 • a biztosítási jogviszony kezdete
 • a munkavállaló neve, születési neve
 • a munkavállaló születési ideje
 • a munkavállaló anyja születési neve
 • a munkavállaló jelenlegi lakhelye, tartózkodási helye
 • külföldi állampolgár esetén külföldi lakcíme
 • a munkavállaló állampolgársága
 • az igényt előterjesztő adatai (az ügyben eljáró, megbízott személy adatai)

Az igénylési folyamat elindításához kitöltendő nyomtatványok a következőek:

 • NYT 52-es Megrendelő lap (letölthető az alábbi linkre kattintva)

http://www.neak.gov.hu/pfile/file?path=/nyomtatvanytar/nyomtatvanytar/kezi_kitoltes/NYT.52.K&inline=true

 • NYT 53-as Igénylő lap (a nyomtatvány kézi és gépi módon is kitölthető, letölthető az alábbi linkre kattintva)

https://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/Igenylolap_a_Tarsadalombiztositasi_Azonosito_Jelet_igazolo_Hatosagi_Igazolvany_kiadasahoz

 • NYT 159-es Meghatalmazás (letölthető az alábbi linkre kattintva

http://www.hd-gyjsszsz.hajdudorog.hu/assets/nyt.159.k.pdf

 • 23T1041INT Bejelentő lap (letölthető az alábbi linkre kattintva)

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/23T1041INT

Fontos, hogy minden nyomtatványt két példányba töltsünk ki, és minden szükséges helyen írjunk/írassunk alá, különben a nyomtatványok érvénytelennek tekintendőek.

Az igénylés menete:

A fentebb felsorolt nyomtatványokat személyesen, vagy elektronikus formában el kell juttatni azon kormányhivatalhoz, amely fennhatósága alá tartozik a munkáltató. A benyújtás után a hivatal feldolgozza a kérelmet, majd visszaigazolja azt. Abban az esetben, ha elfogadja a kérelmet, erről küldd egy visszaigazoló nyomtatványt, amit szintén két példányban nyomtatni kell. Elutasítás esetén a hivatal kiemeli a nyomtatvány(ok) hiányosságait, majd ezek pótlása után újra el kell indítani a folyamatot.

Magyar állampolgár, aki külföldön, külföldi bejelentésű cégnél vállal munkát

Határvárosban élőknek sok esetben kérdésként merülhet fel az, hogy mi lenne, ha a határ másik oldalán vállalna munkát? Nos elvonatkoztatva az anyagiaktól, ebben az esetben az adott munkavállaló azon országnak köteles illetékeket, és járulékokat fizetni, ahová az őt foglalkoztató cég is tartozik.

Ez a szituációt nagyon egyszerűen szeretnénk bemutatni egy gyakorlati példán keresztül.

Adott Példa Péter, aki magyar állampolgár: Esztergomban él, viszont úgy ítéli meg, hogy számára optimálisabb lenne Szlovákiában munkát vállalnia. Ebben az esetben Pétert egy szlovák cég foglalkoztatná (akkor is, ha multinacionális cégről beszélünk, hiszen a leányvállalatot, vagy fióktelepet a szlovák cégjegyzékben tartják számon, a szlovák jogszabályok szerint köteles működni).

A fentebb ismertettek miatt Péter bruttó béréből a szlovák állam részére kerülnének levonások: az illetékek, adók és járulékok. Ezáltal a szlovák társadalombiztosítás lenne rá érvényes, és hivatalosan, amennyiben ő semmilyen lépést nem tesz az irányba, hogy ugyan korlátozottan, de igénybe vehesse a magyar állami egészségügyi ellátást, abban az esetben Péter nem jogosult semmilyen (nem sürgősségi) egészségügyi ellátásra Magyarországon.

Mit tehet Péter annak érdekében, hogyan válhat jogosulttá az ellátás igénybevételére?

Fontos, hogy még a munkaviszony/a külföldi biztosított jogviszony létrejötte előtt érdemes Európai Egészségbiztosítási Kártyát igényelnie. A kártyát az illetékes kormányhivatalnál (példánk esetében az esztergomi hivatal az eljáró szerv) kell megigényelnie, vagy online.

Személyes igényléshez szükséges űrlap:

http://www.neak.gov.hu/pfile/file?path=/nyomtatvanytar/nyomtatvanytar/kezi_kitoltes/NEU.67.K&inline=true

Online, benyújtandó űrlap:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.neak.gov.hu%2Fpfile%2Ffile%3Fpath%3D%2Fnyomtatvanytar%2Fnyomtatvanytar%2Fgepi_kitoltes%2FNEU.67.G%26inline%3Dtrue&wdOrigin=BROWSELINK

Milyen előnyökkel jár Péter számára az Európai Egészségbiztosítási Kártya?

Ebben az esetben az összes EU-s tagállamban térítésmentesen vehet igénybe olyan ellátási szolgáltatásokat, amelyeket az adott egészségügyi szolgáltató szükségesnek ítélt meg. Viszont érdemes odafigyelni, mivel csak az a szolgáltató fogja elfogadni az EU kártyát, amelyek szerződésben állnak az adott ország társadalombiztosítási szervével.

Mindenképpen azt javasoljuk, hogy utazások, vagy éppen a munkahely ilyen jellegű váltása esetén mindenki nézzen utána, hogy az adott tagállam milyen eseteket sorol a szükséges ellátások csoportjába, illetve abban az esetben, ha a társadalombiztosítás több szervezeten keresztül is működik, akkor a számunkra melyik a legkedvezőbb ajánlat.

Az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre: A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosított egyént, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, és emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások – pl. mentés – esetén a Kártyát nem fogadják el. A Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba (pl. egészségturizmus)! Ebben az esetben egyedi szabályok érvényesek és általánosságban az egészségügyi ellátás térítés köteles.

Milyen egyéb nyomtatványokat kell még beadni ahhoz, hogy teljes ellátásra legyen jogosult a külföldi munkavállaló?

A1-es nyomtatvány:

Abban az esetben javasolt kitölteni, ha a munkavállaló csak rövid időre, maximum 60 napra hagyja el az országot, kiküldetési céllal. Ebben az esetben a kitöltött dokumentumot online, vagy személyesen kell eljuttatni a helyi kormányhivatalhoz, ezt a kiküldő munkáltatónak kell megtennie. Maga a nyomtatvány igazolja, hogy adott munkavállalónak van érvényes társadalombiztosítása az adott országban.

S1-es nyomtatvány:

Ezt azoknak a munkavállalóknak tudjuk javasolni, akik vagy hosszabb időre lettek kiküldve külföldre dolgozni, vagy ingázik (Példa Péter esete). Ezt a dokumentumot az egészségügyi biztosító állítja ki.

S2-es nyomtatvány:

Szintén ingázóknak, vagy olyan munkavállalóknak tudjuk ajánlani, akik a kiküldetésük során gyógykezelést szeretnének igénybe venni. Ebben az esetben a kiküldött/ingázó jogosult lesz minden olyan egészségügyi ellátás igénybevételére, amire az adott ország biztosítottjai is jogosultak.

Összegzés:

Összességében elmondható, hogy a társadalombiztosítás és az egészségügyi ellátásra való jogosultság kapcsán számos kötelező adminisztratív teendő van. Hangsúlyozzuk, hogy a munkavállaló és a munkáltató is körültekintően járjon el, hiszen az ügyintézés hosszadalmas, és később az igénybevétel kapcsán merülhetnek fel meglepetések. Célszerű szakmai segítséget kérni és több ízben is utánajárni a konkrétan felmerülő élethelyzetnek, hiszen a fentiekből látható, hogy több különböző megoldás létezik, melyek más-más jogosultsággal járnak.

Források:

https://www.kistelekmed.hu/hu/egyeb-hasznos-informaciok/kulfoldiek-ellatasa/kulfoldiek-ellatasa

https://ado.hu/munkaugyek/kulfoldi-munkavallalo-taj-kartya-es-adoazonositojel-igenylese/

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/social-security-forms/index_hu.htm

https://pallas70.hu/tudashalo/hirek/csak-1-maradhat-ki-kerheti-es-mit-igazol-az-a1-es-nyomtatvany

https://www.neak.gov.hu/gyik/ellatas_gyogykezeles_kulfoldon/$rppid0x114020x19_pageNumber/2

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/faq/index_hu.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/social-security-forms/index_hu.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_hu.htm

https://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya