Az ÁFA törvény a szolgáltatások adómentességét egészen a 28. §-tól kezdve a 41. §-ig szabályozza.

A 2. § első bekezdésének b) cikkelye szerint adóköteles az adóalany által az ország területén ellenérték fejében nyújtott szolgáltatás. Ha azonban a szolgáltatás teljesítése adómentes, az áfafizető ÁFA nélkül számlázhatja ki a nyújtott szolgáltatást. Az ÁFA törvény a következő szolgáltatásokat határozza meg, amelyek 2020-ban adómentesek:

 • – postai szolgáltatások,
 • – postai értékpapírok és okmánybélyegek értékesítése,
 • – egészségügyi ellátás,
 • – szociális segélyszolgáltatások,
 • – oktatási és képzési szolgáltatások,
 • – sporttal vagy testneveléssel kapcsolatos szolgáltatások,
 • – pénzügyi szolgáltatások és mások.

Postai szolgáltatások

Az ÁFA törvény 28. §-a szerint az általános postai szolgáltatások és az általános postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékértékesítések mentesülnek az ÁFA alól. Meg kell azonban jegyezni, hogy általános postai szolgáltatásokat csak arra engedéllyel rendelkező szervezet nyújthat. Mivel a postai vállalkozások nyilvántartásának legfrissebb adatai szerint a Szlovák Posta (Slovenská pošta) az egyetlen postai engedéllyel rendelkező vállalat, csak az e társaság által üzemeltetett postai szolgáltatások mentesülnek az ÁFA alól. Mivel más postai társaságok (pl. futárcégek) csak egyéb postai szolgáltatásokat nyújtanak, 20%-os áfakulcsot alkalmaznak.

Értékpapírok és okmánybélyegek értékesítése 2020-ban

Az adómentesség a 40. § szerint a vonatkozik a postai szolgáltatásokban való felhasználásra szánt érvényes postai értékpapírok, bélyegek és egyéb hivatalos értéktárgyak értékesítésének közvetítése is, amennyiben azokat névértéken értékesítik.

Az egészségügyi intézmények által nyújtott egészségügyi ellátás

Az ÁFA törvény 29. §-a alapján az állami és nem állami egészségügyi intézmények által nyújtott egészségügyi ellátás, valamint az e létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó áruértékesítés és szolgáltatások szintén mentesek az ÁFA alól. Az egészségügyi ellátás során az ÁFA alól mentes szolgáltatások közé soroljuk: ápolás és védőnői ellátás, fogorvosok által nyújtott egészségügyi ellátás (beleértve a fogpótlások ellátását is), gyógyfürdős ellátás, ha az a korábbi járóbeteg ellátásra épül stb. Kivételt képeznek a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök szállítása. Ezek nem mentesülnek az adó alól. A gyógyszerekre és a kiválasztott orvostechnikai eszközökre azonban csökkentett 10% -os áfakulcs vonatkozik.

Az ÁFA alól mentes szociális segélyszolgáltatások 2020-ban.

Az ÁFA törvény 30. §-a szerint a szociális segélyszolgáltatások, valamint a gyermekek és fiatalok szociális védelmi szolgáltatásai adómentesek. Az e szolgáltatásokkal együtt szállított áruk szintén mentesek az adó alól, ha közvetlenül kapcsolódnak e szolgáltatások nyújtásához.

A szociális létesítményekben nyújtott szociális segélyszolgáltatásokon kívül azok a szolgáltatások is mentesülnek az ÁFA alól, amelyeket más jogi vagy természetes személy nyújt, de ezeknek a személyeknek meg kell felelniük legalább a 30. § 2. bekezdésében meghatározott feltételeknek (pl. az egyik feltétel az, hogy egy ilyen személy ezt a tevékenységet ne nyereségszerzés céljából végezze).

Oktatási és képzési szolgáltatások

2020-ban azok az oktatási szolgáltatások mentesek az ÁFA alól, amelyeket:

 • – jogi vagy természetes személy nyújt, aki megfelel az ÁFA törvény 30. § 2. bekezdésének egy vagy több feltételének (ha nem nyereségszerzés céljából folytat tevékenységet stb.)
 • – szakmai képzésként és átképzésként nyújtanak külön előírások alapján,
 • – külön előírások alapján nyújtanak (pl. az oktatási törvény, a felsőoktatási törvény alapján).

A nyújtott szolgáltatások mellett az oktatási szolgáltatásokkal szorosan összefüggő termékek értékesítése is mentesül az ÁFA alól.

Az ÁFA alóli mentesség nem vonatkozik pl. oktatási és képzési szolgáltatások üzleti alapon történő nyújtására (például szemináriumok vagy tanfolyamok).

Tagoknak nyújtott ÁFA mentes szolgáltatások 2020-ban

A 32.§ alapján a tagsági díj ellenében nyújtott szolgáltatások saját tagok részére mentesülnek az ÁFA alól, ide tartoznak: a politikai pártok és mozgalmak, az egyházak és a vallási társaságok, a civil egyesületek, a szakszervezetek és a szakmai kamarák, feltéve, hogy a mentesség nem torzítja a gazdasági versenyt. Nemcsak az ilyen szolgáltatások mentesülnek ÁFA alól, hanem az e személyekhez kapcsolódó áruértékesítés és egyéb szolgáltatások nyújtása is, ha azokat jogi személy nyújtja a törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett.

A sporttal vagy testneveléssel kapcsolatos szolgáltatások és a kulturális szolgáltatások 2020-ban

Az említett szolgáltatások ÁFA mentességét az ÁFA törvény 33. és 34. §-a szabályozza, ezek mellett mentesek az adó alól:

 • – a sporttal vagy testneveléssel kapcsolatban nyújtott szoltáltatások olyan személyek által, akik sporttal vagy testneveléssel foglalkoznak, valamint a szolgáltatások nyújtója jogi vagy természetes személyek, aki teljesíti a törvényileg megszabott feltételeket,
 • – kulturális szolgáltatások nyújtása és ezekkel a szolgáltatásokkal szorosan összefüggő termékek értékesítése (pl. koncertek, filmvetítések a mozikban) törvényileg meghatározott személy által (pl. a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma által létrehozott jogi személy stb.).

ÁFA-mentes pénzügyi szolgáltatások 2020-ban

A pénzügyi szolgáltatásokat, amelyek 2020-ban mentesek az ÁFA alól, az ÁFA törvény 39. § 1.bekezdése taglalja, ide tartoznak: hitelek, kölcsönök nyújtása, közvetítése, valamint ügyintézésük, betétekkel és folyószámlákkal kapcsolatos tevékenységek, ideértve közvetítésüket, váltói tevékenységek, fizetésekkel, fizetési átutalásokkal, csekkel és egyéb tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységeket.

Az előzetesen felszámított ÁFA levonásának joga

Az áfafizető a 49. § 3. bekezdésének megfelelően nem vonhatja le az ÁFÁ-t olyan termékek és szolgáltatások értékéből, amelyeket ÁFA mentes termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmaz (az ebben a rendelkezésben meghatározott bizonyos kivételekkel). Ez azt jelenti, hogy ha az áfafizető ÁFA mentes szolgáltatásokat nyújt, akkor nincs joga levonni adót azon termékek és szolgáltatások vásárlása után, amelyek közvetlenül kapcsolódnak e mentesített szolgáltatások nyújtásához.

Szerkesztette: Ing. Kulacs Enikő, junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda

Forrás: https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/sluzby-oslobodene-od-dph-2020