Vállalkozni szeretne Szlovákiában és a döntés megalapozásaként gyűjt információt? Előnyösebb korlátolt felelősségű társaságot (kft.) (szlovákul: spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o.) alapítani, vagy egyéni vállalkozást (živnosť) indítani?  Jelen összefoglaló cikkünk válaszokat ad számos kérdésére és összehasonlítást nyújt a fennálló előnyökről és lehetséges hátrányokról.

 A jövőbeli vállalkozónak a szlovákiai üzleti tevékenysége kapcsán figyelembe kell vennie a következőket:

 • Milyen adók és illetékek terhelik az egyéni vállalkozást (živnosť) és a kft-t (s.r.o.)? Milyen eltérések vannak?
 • Mi a különbség az egyéni vállalkozó (živnostník) és a kft (s.r.o.) adminisztrációjában, illetve könyvelésében?
 • Milyen tevékenységek kapcsolódnak az egyéni vállalkozás és kft létrehozásához, és milyen költségeket kell figyelembe venni?
 • Hogyan kaphat fizetést egy egyéni vállalkozó (živnostník) a munkájáért és partnerként/ügyvezetőként egy kft-ben (spoločník v s. r. o.)?
 • Hogyan felel a vállalkozás következményeiért az egyéni vállalkozó) és a kft?

FELELŐSSÉG:

Egyéni vállalkozás (živnosť) 2023-ban

Az egyéni vállalkozásról szóló 455/1991. sz. módosított törvény (Zákon č. 455/1991 Zb. – Zákon o živnostenskom podnikaní) szerint az egyéni vállalkozás (živnosť) olyan folyamatos tevékenység, amelyet önállóan, saját nevében, saját felelősségére folytatnak nyereségszerzés vagy mérhető pozitív társadalmi hatás elérése céljából a kereskedelmi törvényben meghatározott feltételek mellett.  Mivel az egyéni vállalkozó (živnostník) saját felelősségére végzi tevékenységét, minden vagyonával felel a vállalkozás veszteségeiért (tehát nem csak a vállalkozás által megszerzett vagyonért).

Korlátolt felelősségű társaság (spoločnosť s ručením obmedzeným) 2023-ban

A Kereskedelmi Törvénykönyv módosított 513/1991. sz. törvénye (513/1991 Zb. – Obchodný zákonník) szerint a korlátolt felelősségű társaság (s.r.o.) olyan társaság, amelynek jegyzett tőkéje (základné imanie) a tag(ok) előre meghatározott betéteiből áll. A tevékenység elvégzéséhez rendelkeznie kell (csakúgy, mint egy vállalkozó) vállalkozói engedéllyel.

A korlátolt felelősségű társaság (spoločnosť s ručením obmedzeným) teljes vagyonával felel kötelezettségeiért, míg a tagok (spoločníci) csak a fennálló betéttartozásuk összegéig felelnek a társaságért.

A társaság alapításakor a tulajdonosok hozzájárulásai alkotják az úgynevezett alaptőkét, amelynek összege legalább 5000 euró. Egy tulajdonos betétjének összege legalább 750 eurónak kell lennie. A tulajdonosok által befizetett betétek összegének a cégnyilvántartásba való bejegyzés napján el kell érniük tulajdonosonként legalább az összes betét 30%-át, együttesen az összes betét legalább 50%-át.

ALAPÍTÁS:

Egyéni vállalkozás (živnosť) megalapítása 2023-ban

A vállalkozói engedély (živnostenské oprávnenie) megszerzésének folyamata a vállalkozás bejelentésével kezdődik. A bejelentés történhet elektronikus úton, a közigazgatás központi portálján (slovensko.sk) keresztül vagy személyesen az illetékes járási hivatalban (okresný úrad).

A vállalkozói engedélyt (živnostenské oprávnenie) a vállalkozó (živnostník) lakhelye szerint helyileg illetékes járási hivatal (okresný úrad) vállalkozói osztálya adja ki.

A vállalkozás alapításához kapcsolódó alapvető adminisztrációs díjak a következők:

 • vállalkozói engedély kiállítása – szabad tevékenységek (voľná živnosť) – 5 euró,
 • vállalkozói engedély kiállítása – bármely kötött szakma (viazaná alebo remeselná živnosť) – 15 euró,
 • szakmai tapasztalat feltételeinek való megfelelést igazoló bizonyítvány kiállítása – 6 euró,
 • szakmai tapasztalat elismeréséről szóló határozat kibocsátása – 20 euró.

A kft (s.r.o.) megalapítása 2023-ban

A kft (s.r.o.) alapítása több lépésből áll:

 • cégalapítás – alapító okirat (ha a társaságot egy személy alapította) vagy társasági szerződés (ha a társaságot több tag alapítja) elkészítése és aláírása,
 • a vállalkozás bejegyzése – a vállalkozás bejegyzését társasági szerződés vagy alapító okirat kíséri a társaság alapításának bizonyítékaként,
 • cégnyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelem benyújtása (kizárólag elektronikus úton), (150 EUR közigazgatási díj megfizetése mellett),
 • bejegyzés a cégjegyzékbe – az illetékes cégbíróság általában a bejegyzési kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül és az igazgatási díj megfizetését követően végzi el a bejegyzést.

Újdonság, amely 2023. február 1-jétől megkönnyíti egyes társaságok alapításának folyamatát, az a lehetőség, hogy egyszerűen – online, elektronikus formában – lehet kft-t (s.r.o.) alapítani.

JÁRULÉKFIZETÉS:

A vállalkozás kezdetétől az egyéni vállalkozó (živnostník) köteles járulékot fizetni az egészségbiztosítónak (zdravotné poisťovne) (kivéve, ha van másik biztosítást fizető személy, pl. egy másik munkáltatóval kötött egyidejű munkaszerződése). A minimális járulék (minimálne poistné) mértéke 2023-ban havi 84,77 euró.

Az egyéni vállalkozó (živnostník) mentesül a társadalombiztosítási járulékok (odvody do Sociálnej poisťovne) fizetése alól az üzleti tevékenység kezdetén. Ezen időszak lejárta után a társadalombiztosító (Sociálna poisťovňa) automatikusan kapcsolatba lép az egyéni vállalkozóval a kifizetések megállapításával kapcsolatban (amennyiben keletkezik fizetési kötelezettsége). Jelenleg a minimális társadalombiztosítási járulék (minimálne odvody do Sociálnej poisťovne) összege havi 200,72 euró (a pontos végösszeg, mint az egészségbiztosítás esetén is, az adóbevallásban szereplő számok alapján vett értékelési alaptól függ).

ADÓFIZETÉS:

Az egyéni vállalkozókra 2023-ban a következő jövedelemadó-kulcsok (sadzba dane) vonatkoznak:

 • 15%csökkentett jövedelemadó-kulcs – akkor alkalmazandó, ha a vállalkozásból és egyéb önálló munkavégzésből származó összes adóköteles jövedelem nem haladja meg a 49 790 eurót (ha az önálló vállalkozó jövedelme meghaladja ezt az összeget, az alap- vagy emelt adókulcsot alkalmazzák).
 • 19%az alap jövedelemadó-kulcsot az adóalap azon részére alkalmazzák, amely nem haladja meg az alkalmazandó létminimum összegének 176,8-szorosát, azaz a 41 445,46 eurót.
 • 25%a megnövelt jövedelemadó-kulcsot az adóalap azon részére alkalmazzák, amely meghaladja az alkalmazandó létminimum összegének 176,8-szorosát, azaz a 41 445,46 euró összeget.

Az egyéni vállalkozás előnye például az adóalap (základ dane) nem adóköteles részének (nezdaniteľná časť) érvényesítésének lehetősége. Ugyanakkor, a vállalkozó jogosult a gyermekek után járó adókedvezmény (daňový bonus) igénybevételére. Az egyéni vállalkozás (nem ÁFA-fizető) (živnostník – neplatiteľ DPH) másik előnye az úgynevezett átalányköltségek (paušálne výdavky) alkalmazásának lehetősége.

Korlátolt felelősségű társaságra 2023-ban az alábbi adókulcsok (sadzba dane) vonatkoznak:

 • 15%csökkentett jövedelemadó-kulcs -, amelyet a társaság alkalmaz, ha adóköteles bevételei nem haladják meg a 49 790 eurót.
 • 21%alap jövedelemadó-kulcs – amelyet olyan vállalat alkalmazza, amelynek teljes bevétele 2023-ban meghaladja a 49 790 eurót.
 • 7%forrásadó, amelyet a társaság fizet, amikor osztalékot fizet a tulajdonosoknak (magánszemélyeknek).

A korlátolt felelősségű társaságnak, mint önálló adózónak nincs lehetősége adókedvezményt (daňový bonus), az adóalap (základ dane) adómentes részét (nezdaniteľná časť), vagy a bevételek százalékában kifejezett ráfordításait, az úgynevezett átalányköltségeket (paušálne výdavky) alkalmazni.

A vállalkozásból származó jövedelmek kifizetése

Az egyéni vállalkozás nagy előnye a bevételek kifizetésének módja, mivel az egyéni vállalkozó bármikor kiveheti a vállalkozásból a megkeresett pénzt, és korlátlanul rendelkezhet vele, akár magáncélokra is. Azonban egy kft (s.r.o.) tulajdonosa nem rendelkezhet a társaság pénzeszközeivel saját magáncélokra (adókövetkezmények nélkül).

Amennyiben vállalkozás indításán gondolkozik, vagy már egyéni vállalkozása van és azon gondolkozik, hogy korlátolt felelősségű társasági formára váltson, azt javasoljuk, hogy a fentiekben leírtakat minden esetben mérlegelje. Tanácsadásaink során számos esetben olyan gyakorlati esetekkel is találkozunk, amikor érdeklődőink és leendő ügyfeleink egyedi kérdésire válaszokat adunk és reális képet adunk a vállalkozási elképzeléseikről. Felmerülő kérdések és igény esetén forduljon hozzánk bizalommal, hogy segíthessük Önt.

Forrás:

https://www.podnikajte.sk/pravne-formy/zivnost-vs-sro-2023

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-455

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_doklady-potrebne-k-zacatiu-pod

https://www.zalozeniesropostup.sk/