Rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a munkaadó, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja és a megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát.

Kinek kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie?

Rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie a munkaadónak akkor,

 • – ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt,
 • – de az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát.

Kinek nem kell rehabilitációs hozzájárulást fizetni?

Mentesül a rehabilitációs hozzájárulás alól:

 • – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv,
 • – a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet,
 • – a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti honvédségi szervezet,
 • – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Hogyan kell megállapítani a létszámot?

Létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatója szerinti, tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. A statisztikai állományi létszámot egy tizedesjegyre kerekítve, a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

A munkaadó foglalkoztatotti létszámának megállapításakor nem kell figyelembe venni:

 • – a közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket,
 • – az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott munkavállalót,
 • – az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót,
 • – a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyt annál a munkaadónál, aki őt nevelőszülőként foglalkoztatja.

A munkaadó foglalkoztatotti létszámának, illetve az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának megállapításakor a több munkáltatónál munkaviszonyban lévő:

 • – munkavállalót a foglalkoztatottak létszámánál,
 • – megváltozott munkaképességű személyt a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek létszámánál.

A mentor alkalmazása

A mentornak fontos szerepe van a fogyatékos, a megváltozott munkaképességű személy munkahelyi beilleszkedésében és a munkaerőpiacon való megmaradásában, ezért teszi lehetővé a módosítás a mentorok beszámítását a kötelező foglalkoztatási szintbe, ösztönözve a munkáltatókat alkalmazásukra. A beszámítható mentori létszám attól függ, hány fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat az adott munkáltató.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese személyenként, évente. 2021. január 1-jén az alapbér kötelező legkisebb összege havibér alkalmazása esetén 161 000 forint. A rehabilitációs hozzájárulás éves összege:

 • – a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint
 • – a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

Források:

https://adozona.hu/rehabilitacios_jarulek_szakkepzes_eho/Rehabilitacios_hozzajarulas_kit_kell_es_kit_ZAWAVN#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly&utm_content=201708_adozonauser

https://nav.gov.hu/

 

Szerkesztette: Bc. Szabó Mihály junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda