A Kormány a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján igényelhető egyszeri támogatással lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeiken javítsanak. Ehhez a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) közreműködésével a Rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig.

Ki igényelheti a támogatást?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő személy, mint igénylő igényelheti, vagy az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként igényelhetik.

Igénylő lehet az a

 1. a) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
 2. b) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja.

Milyen ingatlanra igényelhető a támogatás?

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlanok, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek (a továbbiakban: lakás) felújítására igényelhető a támogatás.

Melyek az igénylés alapvető feltételei?

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben az igénylő vagy igénylők, valamint velük együtt élő kiskorú gyermekeik együttes tulajdoni hányada érje el legalább az 50%-ot. Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.

A fenti – egy éves lakóhelyre vonatkozó – kitétel alól kivételt képez a magzat, illetve az egy évnél nem régebben született gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő (együttes igényléskor házastársa vagy élettársa), illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Milyen felújítással kapcsolatos tevékenységekre igényelhető a támogatás?

A támogatott építési tevékenységeket a Rendelet 6. §-a sorolja fel, melyek az alábbiak:

 • – víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • – fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • – fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • – az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • – a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • – tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • – klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • – belső tér felújítása
 • – kerítés építése,
 • – gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • – terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • – térburkolat készítése, cseréje,
 • – télikert kialakítása,
 • – a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
 • – beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje, valamint
 • – használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Mekkora az igényelhető támogatás összege?

A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000- Ft-nál. Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25% vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának. Példák:

1. példa:
Felújítás teljes költsége: 6.000.000- Ft
Anyagköltség: 4.500.000- Ft
Munkadíj: 1.500.000- Ft
Kifizethető támogatás: 3.000.000- Ft

Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 – 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg.

2. példa:
Felújítás teljes költsége: 5.000.000- Ft
Anyagköltség: 4.000.000- Ft
Munkadíj: 1.000.000- Ft
Kifizethető támogatás: 2.000.000- Ft

A maximális támogatási összeg 2.500.000- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is csak 1.000.000- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető támogatás 2.000.000- Ft.

3. példa:
Felújítás teljes költsége: 1.000.000- Ft
Anyagköltség: 1.000.000- Ft
Munkadíj:    0- Ft
Kifizethető támogatás:    0- Ft

A kifizethető támogatás 500.000- Ft lenne, ha legalább 250.000- Ft összegű munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50%-a alatt van, az 50-50%-os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethető ki.

A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtását és az utolsó számlák kiegyenlítését követően 60 napos határidőn belül lehet igényelni.

Források:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato

https://hitelnet.hu/lakasfelujitasi-tamogatas/

Szerkesztette: Bc. Szabó Mihály junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda