Az a tény, hogy a tagi kölcsön miért került be a céghez, alapvetően meghatározza annak rendezésének módját. Vannak olyan újonnan alakult vállalkozások, amelyek az induláshoz szükséges forrást nem kellő mértékben biztosítják alaptőke formájában.

Ha egy vállalatnak már a kezdetekben egy sok tízmilliós beruházásra van szükség, de az induló hárommilliós alaptőke kevésnek bizonyul a megvalósításhoz. Ilyenkor természetesen valamilyen külső forrásra is szükség van, például tagi kölcsönre.

Persze olyan eset is van, amikor a folyamatos működés során merül fel a finanszírozásban hiány, és egy-egy sikertelenebb év miatt szüksége van a cégnek kölcsönre. És vannak olyan cégek is, ahol a bevételek folyamatosan kisebbek, mint kiadások.

A tagi kölcsön rendezésével kapcsolatos feladatokat tehát a cégben egyedileg kell mérlegelni:

– maradhat, mert a következő időszakban derül majd ki, hogy miként lehet rendezni

– vissza kell fizetni, ha van a cégben erre mozgósítható pénzeszköz

– ki lehet venni a kölcsön fejében valamilyen tárgyi eszközt vagy készletet

– el lehet engedni

– be lehet forgatni tőkeemelésbe

Abban az esetben, ha valamilyen eszköz fejében szeretnénk megszüntetni a tagi kölcsönt, akkor ebben az esetben valójában két ügylet történik. Egy eszközértékesítés és egy kölcsöntörlesztés. Végül lehet, hogy pénzmozgás nincs, mert a követelést a kötelezettséggel össze lehet vezetni, de számvitelileg és adózási szempontból az eszközértékesítést önállóan kell megítélni.

Ebben a megoldásban költséges az lesz, ha az értékesítés áfás ügyletnek minősül. Ekkor ugyanis az értékesítés során 27 százalék áfát fizet a cég, amit a magánszemély vevő nem tud visszaigényelni. Ez persze akkor is egy kötelezettség, ha a cég, mondjuk, folyamatosan áfa-visszaigénylés pozícióban van, de akkor legalább nem keletkeztet plusz befizetési kötelezettséget.

Lehetőség van még áfamentes értékesítést választani, mert például egy személygépkocsi-értékesítés esetén nem kell áfát felszámolni.

A teendők tehát:

-Meg kell határozni piaci alapon az eszköz értékét, példánkban legyen most egy tárgyi eszköz.

-Kiállítjuk a számlát az értékesítésről.

-A könyvelés során kivezetjük az eszközt a könyveinkből, és lekönyveljük az értékesítést vevővel szembeni követelésként.

-Azonos adós és kötelezett okán összevezetjük a vevői követelést a tagi kölcsön kötelezettséggel.

Az eszköz értékesítésekor az azon szerzett eredményt nettó módon kell elszámolni, tehát a könyv szerinti érték és a nettó eladási ár közötti különbség nyereség esetén a 96-os, veszteség esetén a 86-os számlacsoportba kerül.

A tagi kölcsön elengedésének következményei

Ha a társaság forráshiány miatt nem tudja a tagi kölcsönt visszafizetni, akkor a rendezés egyik módja, hogy a tag elengedi a társasággal szembeni követelést.

A tagi kölcsön elengedését Számviteli törvény alapján az egyéb bevételek között kell elszámolni, viszont fontos, hogy a kölcsön összegével a társaság nem csökkentheti a társaságiadó-alapot, így ez taofizetési kötelezettséggel járhat.

Forrás: Irányadó magazin – 2021. június, Mi lehet a tagi kölcsönök sorsa? Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Készítette: Szabó Farkas Emese, junior könyvelő, Paragraf könyvelő iroda