A koronavírus világjárvány jelentős hatást gyakorol Szlovákia gazdasági helyzetének alakulására, ezért az állam számos intézkedést rendelt el a COVID-19 járvány által okozott gazdasági változások enyhítésére. Az intézkedések és állami támogatások a vállalkozói környezet javításához hivatottak hozzájárulni. A Gazdasági Minisztérium kezdeményezésére 2020.06.24-én a kormány jóváhagyott 114 széleskörű intézkedést a szlovákiai gazdaság újraindítására. A Lex koronatörvénynek elnevezett csomag jóváhagyása a parlament legközelebbi ülésén lenne esedékes rövidített jogalkotási eljárás keretében. Az egyes törvényi rendelkezések többsége 2020. július elsejétől lép hatályba. Ide tartozik például a különféle bírságok eltörlése vagy csökkentése, az energiaellenőrzések egyszerűsítése, a tényleges üzemanyag-fogyasztás levonhatósága, a kötelező könyvvizsgálat küszöbértékének emelése. Kiszámíthatóbb jogalkotásra lenne szükség, ezért az adó- és járulékjogszabályok csak évente egyszer, január 1-jén fognak változni.

A „Lex korona“ fő rendelkezései a következők:

 1. Hozzájárulás a koronavírus miatt zárva tartott létesítmények bérleti díjához.
 2. A banki különadó eltörlésre kerül. Jelenleg a banki különadó mértéke 0,4%. A törvényjavaslat szerint a 2020-as év harmadik és negyedik negyedévére már nem lesz kötelező a különadót megfizetni.
 3. „Második esély“ támogatás (kisebb hiányosságok esetén a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet nem fog azonnal bírságot kiszabni a vállalkozóra, első körben határidőt adnak a hiányosság megszüntetésére).
 4. Emelésre kerül a kötelező könyvvizsgálat határértéke (a könyvvizsgálat a jelenlegi 4 millió euró helyett 8 millió eurót meghaladó éves forgalommal rendelkező vállalatok számára lesz kötelező).
 5. Megszűnik a reklamációs szabályzat kidolgozására és közzétételére vonatkozó kötelezettség minden, fogyasztóknak termékeket árusító vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozó számára, valamint a kereskedőknek az élelmiszerek jótékonysági célokra történő adományozására irányuló kötelezettsége is.
 6. Csökken az olyan kötelezettségek ismételt megsértése esetén alkalmazott bírság minimális értéke, amelyekre az élelmiszertörvénynek megfelelően már korábban bírságot szabtak ki.
 7. A korlátolt felelősségű társaságok (s.r.o.) számára megszűnik tőkeemelés esetén a könyvvizsgáló által hitelesített jóváhagyott számviteli beszámoló benyújtására vonatkozó kötelezettség. A változást követően továbbra is kötelező lesz benyújtani a taggyűlés napjától legfeljebb hat hónappal korábbi adatok alapján felállított elfogadott számviteli beszámolót.
 8. Ezen kívül megszűnik a munkáltatók azon kötelezettsége, hogy működési szabályzatot dolgozzanak ki azon üzemegységek számára, ahol az alkalmazottak fokozottan meleg vagy hideg hőmérsékletnek voltak kitéve, kivéve azokat az üzemegységeket, amelyekben az alkalmazottak veszélyes munkát végeznek.
 9. A jövőben a munkáltató maga dönti el, mikor van szükség a munkabiztonsági és egészségvédelmi politika koncepciójának átértékelésére. Nem lesz szükség rendszeres felülbírálásra. A vállalkozó csak a körülmények megváltozása esetén lesz köteles aktualizálni és átértékelni a munkabiztonsági és egészségvédelmi irányelvet. Az otthoni munkát illetően változnak a munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, a tűzvédelem, a munkaidő nyilvántartása és a munkahelyi ergonómia vonatkozásában.
 10. A jóváhagyott anyag szerint a vállalkozóknak nem lesz kötelező az értékesítés helyén rendelkezésre bocsátaniuk az e-kasa klient által készített pénztári bizonylat mintapéldányát.
 11. A jövőben az egyéni vállalkozók szja-előlegének összegét az adóhivatal számítja majd ki és közli az adófizetővel.
 12. Megszűnik azoknak az adatoknak az egészségbiztosítók számára történő ismételt bejelentése, amelyeket a munkáltató a Szociális Biztosítónak már jelentett (például, ha a munkavállaló táppénzben részesül).
 13. A javaslat szerint megszűnik a vállalkozók azon kötelezettsége is, hogy értesítsék a Szociális Biztosítót a vállalkozásuk megszűnéséről.

Források: https://www.mhsr.sk/uploads/files/pPQU0y5n.pdf, https://www.topky.sk/cl/10/1925105/Velky-Sulikov-ekonomicky-KORONAbalicek-presiel–NAJ-vyber-z-vyse-sto-opatreni

 

Szerkesztette: Ing.  Kulacs Enikő junior könyvelő Paragraf Könyvelő Iroda