Amikor a belföldi közösségi adószámmal rendelkező adóalany olyan termékértékesítést hajt végre Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett, ott közösségi adószámmal rendelkező (azaz a saját országában közösségen belüli beszerzés címén adófizetésre kötelezett) adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére, amely értékesítés közvetlen következményeként a terméket más tagállamba fuvarozzák, juttatják el, az adóalany értékesítése adómentes közösségen belüli termékértékesítés. Ez az adómentesség nem azonos fogalom a tárgyi mentességgel, mivel az ehhez kapcsolódóan belföldön esetlegesen felmerült beszerzésekben foglalt adó a levonás egyéb feltételeinek fennállása esetén levonható. Ezért nevezi az Áfa-törvény levonási joggal járó adómentes értékesítésnek.

Az adómentesség feltétele:

 • – egyrészt, hogy a vevő más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalany legyen,
 • – másrészt, hogy a termék az értékesítés közvetlen következményeként – igazoltan – más tagállamba jusson el. A termék más tagállamba történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható.

A vevő közösségi adószámát a számlán is szerepeltetni kell. Amennyiben a vevő nem rendelkezik más tagállami közösségi adószámmal, illetve, ha ugyan rendelkezik, de a termék nem kerül ki belföldről, úgy az értékesítőnek a megfelelő belföldi áfamértéket (5%, 20%) kell felszámítania.

Termékértékesítés helye

1. Általános szabály: ahol a termék az értékesítéskor van
2. Különös szabályok:

 • – ahol a termék a feladás vagy fuvarozás megkezdésének időpontjában van (ha ez külföld, az importáló a vevő, akkor a teljesítés helye belföld)
 • – láncértékesítés esetén annál az értékesítésnél, melyhez a fuvarozás köthető, a termék feladásának helye, az azt megelőző értékesítéseknél szintén a termék feladásának helye, míg az azt követő értékesítéseknél a termék rendeltetési helye
 • – a fel- vagy összeszerelés helye
 • – értékesítés Közösség területén, vasút, vízi, légi szállítás során → indulás országa (oda-vissza út külön)
 • – Földgáz, villamosenergia-kereskedő részére a kereskedő székhelye
 • – Egyéb esetben, ahol az adófizetési kötelezettség keletkezésekor található (pl. ingatlan fekvése)
 • – más tagországban lévő vevői készlet értékesítésekor az eredet ország

3. Közösségen belüli termékértékesítés esetén:

 • – Ha az átvevő:
 •  a) Adóalany, vagy nem adóalany jogi személy, akinek nem kell adót fizetni
 •  b) Nem adóalany személy (értékhatár alatt),
 •  c) Nem adóalany.
 • – Feladás, fuvarozás rendeltetési helye. Kivéve távértékesítés értékhatár (Magyarországon 35e EUR) alatt
 • – A termék 3. ország területéről indul az import tagállam

Források:

https://nav.gov.hu/nav/archiv/informacios_fuzetek/inf2007/k23.html?pagenum=5

https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12198/file/%C3%81FA_el%C5%91ad%C3%A1s_BB_2018.pdf

Szerkesztette: Bc. Szabó Mihály junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda