A Parlament jóváhagyta az rendkívüli vészhelyzet végét adóügyi szempontból. A Lex Korona törvény módosításának jóváhagyásával a Szlovák Köztársaság kormánya véget vet a 2020. március 12-én kinyilvánított rendkívüli helyzetnek, amely 2020. szeptember 30-án ér véget.

Az adóbevallás benyújtásának határideje 2020.10.31., de mivel ez az időpont szombatra esik, így az adóbevallás benyújtásának határideje a 2019-es évre is eltolódik 2020.11.02-ra.

A Lex Korona 21. § szerint az adóalany (természetes és jogi személy egyaránt) köteles a jövedelemadót bevallani és a benyújtás határidejéig megfizetni. Ez azt jelenti, hogy a 2019-es naptári évre a jövedelemadó befizetésének határideje 2020.10.31 (ebben az esetben ez a nap szombatra esik, ezért a jövedelemadó bevallás határideje 2020.11.02.). A jövedelemadó 2020. november 2-ig (beleértve) történő befizetésének kötelezettsége tehát azokra az adózókra is vonatkozik, akik már korábban benyújtották a 2019-es adóbevallást, de még nem fizették be az adót, valamint azokra az adóalanyokra is, akik ez idáig nem nyújtottak be adóbevallást.

A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma azonban arról tájékoztatott, hogy kedvezőtlen pénzügyi helyzet esetén az adófizetők engedélyt kérhetnek az adóügyintézőtől az adófizetés vagy az adóelőlegek elhalasztására, ugyanakkor javasolja, hogy a kérelmeket az adóbevallással együtt kellő időben nyújtsák be.

Azon adófizetők – mind természetes, mind jogi személyek, akik 2020 márciusának végéig, vagy később jövedelemadó bevallást nyújtottak be a 2019-es tárgyévre (miközben 2019-es adófizetési kötelezettségük magasabb volt, mint 2018-ban), az adóelőlegüket változatlan értékben fizették. Ez azonban a rendkívüli helyzet végén megváltozik adózási szempontból, és ezeknek az adózóknak 2020. november 1-jei hatállyal előlegeket kell fizetniük a 2019-es bevallásból kiszámított jövedelemadó után. A fent említett határidő azokra az adózókra is vonatkozik, akik a 2018. évi adóbevallás alapján nem fizettek jövedelemadó előleget, de a 2019-es adóbevallás alapján adófizetési kötelezettség keletkezett.

Azt is meg kell állapítani, hogy a Lex Korona törvény szerint a jogi személyek nem kötelesek a fizetett előlegek különbözetét az adóbevallás benyújtását követő naptári hónap végéig kiegyenlíteni a rendkívüli helyzet utáni adóbevallás benyújtását követően, amely alacsonyabb adóelőlegek kifizetése miatt keletkezett, ill. a jövedelemadóról szóló törvény alapján előleg nem fizetése miatt.

Az adóalanyok, akik nem fizettek jövedelemadó előleget bevételük legalább 40%-os csökkenése miatt az előző naptári év azonos időszakához képest, utoljára ezt a lehetőséget 2020 szeptemberében esedékes előlegeknél vehetik igénybe. A függő tevékenységből származó teljes jövedelemről szóló jelentést a rendkívüli helyzet végét követő második naptári hónap végéig kell benyújtani. Az adózási szempontból a járvány végét követően a munkáltató köteles 2020. november 30-ig összesítő bérjelentést benyújtani a 2019-es tárgyévre, és ezen időszakon belül az adót befizetni. Ebben az esetben is lehetséges, hogy a munkáltató kedvezőtlen anyagi helyzet esetén igényelheti az adóhatóságtól az adófizetés elhalasztását, ill. az adó részletekben történő megfizetését. Az összesítő bérjelentést azonban a kérelemmel együtt időben be kell nyújtani.

A munkavállalók 2019-es tárgyévre vonatkozó éves elszámolásának határideje 2020. október 31-e

A járvány ideje alatt lehetőség volt az éves elszámolás elhalasztására, amelynek végrehajtásának határideje az új Lex Korona törvény szerint 2020. szeptember 30-a, legkésőbb viszont a járvány végét követő naptári hónap vége. Mivel adózás szempontjából a járvány időszaka 2020.09.30-án ér véget, a munkáltató 2020.10.31-ig köteles éves adóelszámolást készíteni az alkalmazottai számára. Ugyanakkor a Lex Korona szerint a munkáltató köteles legkésőbb a járvány időszakának végét követő második naptári hónap végéig (azaz 2020.11.30-ig) átadni az alkalmazottnak az éves elszámolásról szóló dokumentumot. Az éves adóelszámolás elvégzése után a munkáltató köteles a túlfizetést legkésőbb a járvány lejárta utáni második naptári hónapban kiegyenlíteni és a munkavállaló fizetésével együtt azt visszafizetni (szóval legkésőbb a novemberi fizetéssel együtt a decemberi fizetési időszakban).

A lex corona által elfogadott egyéb rendkívüli intézkedések, amelyek 2020. szeptember 30-án a járványidőszak végével zárulnak

A járvány 2020. szeptember 30-i vége azt is jelenti, hogy:

– Az adóellenőrzés, ill. adóügyi eljárás adóalany kérelmére történő megszakítása 2020.09.30-án befejeződik.
– A járvány alatt eltelt határidők elmulasztásától eltekintenek, ha az adózó legkésőbb 2020.10.31-ig végrehajtja az elmulasztott fizetéseket (ez nem vonatkozik az adóbevallás, az ÁFA ellenőrző kimutatás és az összesítő nyilatkozat (A60-as nyomtatvány) benyújtására, az adó- és adóelőlegek befizetésére).
– Az e-mailben az adóhatóság részére eljuttatott dokumentumokat 2020.10.1-től papírformában is kézbesíteni kell.

Frissítés a pénzügyi jelentés listáiban 2021. január 1-jétől

A Lex Korona törvény szerint december 31-ével más korlátozások is véget érnek, ami az adózást illeti. Ezek az intézkedések a 7.,24. és 31. paragrafusokat érintik, amelyek 2020. december 31-ig lesznek hatályban. Ez azt jelenti, hogy 2021. január 1-jétől a Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága frissíti az adósok listáját, az ÁFA fizetők listáját, amelyeknél regisztráció törlésére került sor és a törölt áfafizetők listáját.

Szerkesztette: Ing. Kulacs Enikő, junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda

Forrás: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/koniec-pandemie-termin-danoveho-priznania