A tavaly év végén bevezetett, a vendéglátóüzleteket is érintő korlátozások gazdasági hatásának enyhítése érdekében hozott szabályozás lehetővé tette, hogy a vendéglátó üzletek a házhozszállítással megvalósuló étel- és italértékesítéseik esetében az 5 százalékos áfakulcsot alkalmazzák (általános esetben az 5 százalékos adókulcs kizárólag a helyben fogyasztásra alkalmazandó). Kérdés: a teraszok megnyitását engedélyező kormányrendelet hatályba lépését követően mely vendéglátóegységeknél maradhat 5 százalékos a kiszállított ételek, italok áfakulcsa?

A rendeleti szabályozás értelmezésére az adóhatóság a honlapján tájékoztatót adott ki, mely szerint az 5 százalékos adómértéket akkor lehet alkalmazni, ha

  • – az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomnak megfelelő szolgáltatásnyújtás csak a veszélyhelyzetben alkalmazandó előírás miatt nem valósulhat meg, vagyis ezen szolgáltatás feltételei a veszélyhelyzeti intézkedést megelőzően fennálltak, illetve annak hiányában fennállnának,
  • – az ügylet a helyben fogyasztás esetén a TESZOR’15 56.10 alá tartozna,
  • – azonnal fogyasztható étel és helyben készített, alkoholmentes ital elvitelre vagy házhoz szállítással való értékesítése valósul meg.

A hatályos szabályok a vendégek vendéglátóüzletek zárt helyiségeiben történő fogadására továbbra sem adnak lehetőséget, ugyanakkor április 24-étől részlegesen megengedik a nyitást, a kerthelyiség, illetve terasz vonatkozásában. Ugyanakkor, mivel lehetővé vált a vendéglátóüzletek kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása, ha a fent ismertetett hármas feltételt megvizsgáljuk, kérdésessé vált az elvitelre, illetve házhoz szállítással értékesített étel-, italforgalom adózása.

Az a feltétel tehát, hogy „az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomnak megfelelő szolgáltatásnyújtás csak a veszélyhelyzetben alkalmazandó előírás miatt nem valósulhat meg”, megdőlni látszik, hiszen a kerthelyiségben, teraszokon megvalósulhat az étkezőhelyi vendéglátási szolgáltatás.

Vizsgáljuk meg, hogy ha a jelenlegi szabályok (a NAV-tájékoztató megállapításai) maradnak, hogyan érintheti a teraszok nyitása a vendéglátóegységek adófizetési gyakorlatát.

Az első kérdés az lehet, hogy az adott vendéglátóüzlet rendelkezik-e kerthelyiséggel vagy terasszal?

A jelenlegi szabályok olvasatában a vendéglátóüzlet eleve nem rendelkezik kerthelyiséggel vagy terasszal, úgy nála továbbra sem valósulhat meg a helyben fogyasztás, így a házhozszállításos vagy elviteles értékesítési tevékenység esetén továbbra is alkalmazható az 5 százalékos adómérték, hiszen az ahhoz szükséges követelmények teljesülnek.

Ha a vendéglátóüzlet kerthelyisége vagy terasza megnyitotta kapuit a vendégek előtt, úgy korlátozott területen ugyan, de már megvalósulhat a helyben fogyasztás. Ha tehát az ilyen vendéglátóüzlet továbbra is folytatja a házhozszállításos vagy elvitelre történő értékesítést is, úgy a jogszabályi rendelkezésekből inkább az a következtetés vonható le, hogy az elvitelre, illetve házhozszállításra már nem alkalmazható az 5 százalékos adómérték.

Mi történik akkor, ha a vendéglátóegység saját döntése alapján nem nyitja meg a teraszt, kerthelyiséget? A fenti szabály szó szerinti értelmezéséből (a „szolgáltatásnyújtás csak a veszélyhelyzetben alkalmazandó előírás miatt nem valósulhat meg”) az első feltétel nem teljesül, hiszen objektív módon megvalósulhat a helyben fogyasztás. Azaz eljuthatunk arra a következtetésre, hogy azon vendéglátóipari egység sem alkalmazhatja tovább a házhozszállításos vagy elviteles értékesítésre az 5 százalékos kedvezményes adómértéket, amely a saját döntése alapján nem nyitotta meg a kerthelyiségét.

Az eleve házhozszállításra vagy elviteles értékesítésre berendezkedett üzletek esetében viszont a kérdés megoldása egyszerű: az 5 százalékos adómérték alkalmazása eleve sem érintette őket, így most a korlátozások enyhítése sem lesz hatással az ügymenetükre.

A tavaly novemberihez hasonlóan bizakodásra ad okot, hogy az adóhatóság a jelenlegi helyzetben is segítő iránymutatással szolgál majd a 5 százalékos adómérték alkalmazhatóságát illetően.

Források:

https://adozona.hu/afa/Fontos_afakerdes_a_terasznyitas_arnyekaban__98MMW0

Szerkesztette: Bc. Szabó Mihály junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda