A felmondás fogalma

A felmondás a munkavállaló vagy a munkáltató egyoldalú, írásbeli közlése a munkaviszony megszüntetéséről.

Felmondási idő

A felmondási idő az az időtartam, amely az írásbeli felmondás és a munkaviszony megszűnésének napja között eltelik. Ezen időszak alatt a munkaviszony továbbra is fennáll. A felmondási idő kizárólag a munkaviszony egyoldalú felmondása esetén alkalmazandó, legyen az a munkáltató vagy a munkavállaló részéről. Felmondási idő nem vonatkozik a próbaidő alatti felmondásra, közös megegyezésre vagy azonnali munkaviszony megszüntetésére.

Míg a munkavállaló bármikor indoklás nélkül felmondhat, a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvének 63. §-ában felsorolt okok alapján teheti ezt meg. Ilyen okok lehetnek:

  1. A cég vagy annak egy részének megszűnése vagy áthelyezése, miközben a munkavállaló nem járul hozzá a munkavégzés helyének megváltoztatásához. Ez az adott munkaszerződésben meghatározott munkavégzési helytől függ.

Példa: 2021-ben kötött munkaszerződés alapján, amely a Pozsonyban található Eurovea vásárlóközpontban történő munkavégzést ír elő. Ha a munkáltató 2024-ben az üzletet Somorjára helyezi át, és a munkavállaló nem fogadja el a helyszínváltoztatást, a munkáltató felmondással élhet. Ilyen esetben végkielégítés jár a munkavállalónak.

  1. A munkavállaló a munkáltató szervezeti változásai miatt válik feleslegessé.

Példa: A munkáltató 2024. január 8-án úgy dönt, hogy március 1-től egy munkakört megszüntet.

  1. A munkavállaló egészségi állapota romlik, és orvosi vélemény szerint tartósan alkalmatlanná válik a munkavégzésre.

Példa: A fizikai munkát végző dolgozó, akinek hátproblémái miatt az orvos nem javasolja a további nehéz fizikai munkát.

  1. A munkavállaló nem felel meg a törvényben meghatározott vagy a munkáltató belső szabályzatában rögzített feltételeknek. 
  2. A munkavállaló nem kielégítően végzi munkáját, annak ellenére, hogy az elmúlt hat hónapban írásbeli figyelmeztetést kapott.

Amennyiben a munkaviszony a próbaidő alatt szűnik meg, a munkaviszony azonnali hatállyal megszüntethető, indoklás nélkül, felmondási idő nélkül.

Példa: Ha a munkáltatónál kevesebb mint egy évig dolgozó munkavállalónak 2024. március 31-én felmondanak, és nem betegszabadságon van, a munkaviszony 2024. április 30-án szűnik meg. Ha a munkavállaló április 3-án betegszabadságot igazol, amely május 31-ig tart, a munkaviszony csak május 31-én szűnik meg.

A fent említett esetek azonban nem akadályozzák a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését, amellyel a munkáltató és a munkavállaló egyaránt egyetért.

Végkielégítés

A felmondási időn túl a munkavállalót végkielégítés is megilleti, amely a felmondás okától és a munkaviszony időtartamától függ.

Ismételt munkafegyelem-sértés miatti elbocsátás esetén nem jár végkielégítés, még több éves munkaviszony esetén sem. Ha a munkavállalót szervezeti okokból bocsátják el, 2 év munkaviszony után végkielégítés illeti meg.

A végkielégítés összege a munkaszerződésben, belső szabályzatban vagy kollektív szerződésben rögzítetteken alapulhat, de nem lehet kevesebb a törvényileg garantált összegnél. Az összeget az előző naptári negyedév munkaideje és órabére alapján számítják ki.

Példa: Egy 6 éve dolgozó munkavállalónak, heti 40 órás munkaidővel az átlagos órabére 7 EUR. Munkaviszonya megszűnésekor 3 havi végkielégítés jár, amely 3675 EUR (3 x 1225 EUR).

A végkielégítés a munkavállaló eltartott tevékenységéből származó jövedelmei közé tartozik. A bérhez hasonlóan ezekből a bevételekből is jövedelemadó-előleget, egészségbiztosítási előleget és társadalombiztosítási járulékot kell fizetni, amelyeket a munkáltató fizet. Kivételt képez a rendőrök és katonák végkielégítése, amely adóköteles, de járulékokat nem fizetnek belőle.

Felmondás kötelező követelmények 2024-ben

A felmondás szabályai és kötelező követelményei mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára meghatározottak, és ezeket szigorúan be kell tartani a jogszerű munkaviszony megszüntetés érdekében.

Általános követelmények

  • Írásbeliség kötelezettsége- A felmondás mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről írásban történik. Az írásos forma kötelező, a szóbeli felmondás érvénytelen.
  • Kézbesítés- A felmondás szabályszerű kézbesítése szükséges. Ez történhet személyesen, ekkor a munkáltató vagy annak képviselője átadja a dokumentumot a munkavállalónak, aki ezt aláírásával igazolja.

Ha a munkavállaló megtagadja a munkáltató felmondásának elfogadását, a felmondás az irat átvételének megtagadása napján, vagy azon a napon tekintendő kézbesítettnek, amikor a postai cég a felmondást kézbesíthetetlenként visszaküldi a munkáltatónak. Személyes átadásnál ajánlott plusz 2 személy jelenléte, mint tanúk.

Különleges esetek és korlátozások

Védett csoportok:

Bizonyos munkavállalói csoportokat, mint például terhes nők, kisgyermekes anyák és apák, illetve betegszabadságon lévő dolgozók, külön védelem illet meg. Ezekben az esetekben a munkáltató csak különösen indokolt esetben mondhat fel.

Hosszú betegszabadság:

Ha a munkavállaló hosszabb ideig, például több hónapig vagy egy évig van betegszabadságon, a munkáltató számára továbbra is fennáll az a kötelezettség, hogy a felmondási idő csak a betegszabadság végét követően kezdődjön el. Azonban, ha a betegszabadság meghaladja az egy évet, a munkáltató bizonyos esetekben jogosult lehet az azonnali hatályú felmondásra is, de ezt jogi alapokkal kell alátámasztani. 

Egészségügyi okok miatti munkakör változtatás:

Ha a munkavállaló egészségi állapota miatt képtelen az eredeti munkakörét ellátni, és ez orvosi véleménnyel alátámasztott, a munkáltatónak mérlegelnie kell a munkakör módosítását vagy másik pozíció felajánlását, mielőtt a felmondást alkalmazná.