Szlovákiában egy korlátolt felelősségű társaság – Kft. (=s.r.o.) létrehozása és regisztrációja számos változáson ment keresztül – különösen a közjegyzői regisztráció tekintetében. Az alábbiakban összefoglalva olvasható a folyamat és a hozzá kapcsolódó információk.

2023 novemberétől a cégek cégjegyzékbe (ORSR) történő bejegyzését nem csak a cégbíróságok, hanem a közjegyzők is elvégezhetik.

Hogyan is zajlik a közjegyzői regisztráció?

  1. Választás: november 1-jétől további 330 helyen lesz lehetőség cégjegyzékbe való bejegyzésre, tehát a vállalkozók szabadon választhatnak közjegyzőt székhelyüktől függetlenül.
  2. Képviselő meghatalmazása: A vállalkozó a cégjegyzékbe történő bejegyzéshez jogi képviselőt is választhat. A képviselő lehet ügyvéd, közjegyző, vagy a vállalkozás alkalmazottja, esetleg olyan más jogi személy alkalmazottja, aki a vállalkozással anyagi vagy személyi kapcsolatban áll.
  3. Bejegyzési kérelem: A vállalkozó benyújtja a közjegyzőhöz a bejegyzési kérelmet. A kérelem lehet szóbeli vagy írásbeli formában, és akár elektronikus úton is benyújtható.

Mit kell bemutatni a közjegyzőnek?

A vállalkozónak a közjegyzőnél a következő dokumentumokat szükséges bemutatni:

– Az alapító okirat vagy társasági szerződés (a vállalkozó választhat, hogy a közjegyző segítségével készíti el az igazoló okiratokat vagy elkészíti saját maga).

– Bejegyzési kérelem.

– Meghatalmazás, ha a vállalkozó képviselteti magát.

– Egyéb dokumentumok, amelyeket a közjegyző kérhet.

Díjak és költségek:

A közjegyzői díjak megegyeznek minden közjegyző esetében, amelyeket a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának rendelete határoz meg. A bejegyzési díj 38,- euró (kivéve a részvénytársaságok első bejegyzését, ami 263,- euró). Emellett joguk van a regisztrációs díj mellett további díjat felszámítani a közjegyzői jegyzőkönyv elkészítésért, amely a bejegyzés feltételeinek teljesülését igazolja. Ennek díja 66,- euró. Valamint, a szükséges dokumentumok elkészítésekor a közjegyző jogosult a saját költségeinek megtérítésére is.

Regisztráció időtartama:

A közjegyzői regisztráció időtartama az adott joghatóságtól és az adott országban alkalmazott eljárásoktól függ. Az időtartam továbbá függ a benyújtott dokumentumok helyességétől és a regisztrációval kapcsolatos egyéb tényezőktől is.

Összességében a cégjegyzékbe történő közjegyzői regisztráció Szlovákiában változásokat hoz, amelyeket a vállalkozóknak érdemes figyelembe venni. A pontos részleteket és költségeket érdemes a jogi képviselőjükkel vagy a kiválasztott közjegyzővel egyeztetni.

Forrás:

https://www.podnikajte.sk/sro/zalozenie-sro-2023

https://www.zalozeniesropostup.sk/

https://www.podnikajte.sk/sro/ako-zalozit-sro-u-notara