Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. január 1-től élesben működteti a hazai közúti személy- és áruszállító vállalkozások fokozott védelme érdekében létrehozott előzetes elektronikus engedélyregisztrációs rendszert (BIREG). Az erről szóló jogszabály 2020. december 31-én lépett életbe.

A 2021. január 1-jétől bevezetett előzetes elektronikus engedélyregisztrációs (BIREG) rendszer egy új elektronikus rendszer, ahol a közúti fuvarozásban használt engedélyeket és a szállítások adatait kell bejelenteni az adott fuvarfeladathoz kapcsolódóan, valós időben. A kötelezettség a belföldre történő be- és kilépéshez, valamint a fel- és lerakodáshoz is kapcsolódik. A szabályozás értelmében bejelentéskötelesek a Magyarország területét érintő, díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző, 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművel, a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző, 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel, továbbá a Magyarország területén végzett kabotázs* fuvarozást végző tehergépjárművel végzett fuvarozások. A bírság mértéke a BIREG regisztráció hiánya esetén 800 ezer forint, amennyiben a fel- és lerakóhely nem látja el az ellenőrzési kötelezettségét, akkor pedig 300 ezer forint.

A BIREG rendszer hatékony, minden fuvarfeladatra kiterjedő ellenőrzést tesz lehetővé a bilaterális és CEMT engedéllyel végzett szállításoknál. Annak érdekében, hogy a harmadik országból érkező járművek mellett az EU tagállamainak – pl. lengyel, román, bolgár, litván stb. – fuvarozóit és az általuk végzett bilaterális vagy CEMT** engedélyhez kötött fuvarokat is maradéktalanul nyomon követhesse a rendszer, a jogszabály a közösségi engedéllyel tevékenykedők regisztrációját is előírja a BIREG-ben. Ez a magyar fuvarozókat is érinti: az üzembentartóknak – illetve az általuk erre felhatalmazott személyeknek (pl. gépkocsivezető, fuvarszervező, adminisztrátor) a cég egyszeri előregisztrációját követően rögzíteniük kell az egyes Magyarországra irányuló fuvarfeladataik indítását (határátlépés előtt) és befejezését is (lerakodáskor). Ennek előkészítésére, a regisztráció elvégzésére, és a BIREG felületéhez hozzáférő, azt használó személyek kijelölésére és betanítására 1 hónap türelmi időszak áll rendelkezésre. 2021. január 31-ig az ellenőrzések során a hatóság elsősorban tájékoztatással, a hiányosságokra történő figyelmeztetéssel segíti az érintetteket.

2021. februártól a BIREG használatának elmulasztása az engedély nélkül végzett fuvarozással esik azonos elbírálás alá, így azzal megegyező szankciót von maga után. Mivel a jogszabály a fel- és lerakók számára is előírja a BIREG rendszerben generált visszaigazolás ellenőrzését – majd 2021. júliustól az elektronikus rendszer aktív alkalmazását is –, az engedélyek többszöri vagy szabálytalan felhasználása teljes egészében kizárható lesz a magyar fuvarpiacon.

Összegezve, mi történik, ha nem regisztrál?

  1. január 1. és január 31. között (ezen az időszakon belül kötelező regisztrálni):
  • ellenőrzés során a regisztrált adatok megfelelőségének és valódiságának vizsgálata történik,
  • regisztráció elmaradása esetén az ellenőrök rögzítik a szükséges adatokat,
  • a közúti ellenőr kollégák tájékoztatnak, segítenek a felmerülő kérdések megválaszolásában,
  • felhívják a cég és a gépkocsivezető figyelmét a rendszer használatából adódó kötelezettségekre.
  1. február 1. után (ettől az időponttól kezdődően bírsággal sújtják a jogsértőket):
  • az ellenőrzés során a regisztrált adatok megfelelőségének, valódiságának és hiánytalanságának vizsgálata történik,
  • a regisztráció bármely elemének vagy a határátlépés adatainak hiánya esetén az ellenőrök pótolják a hiányzó adatokat és bírsággal sújtják a jogsértőt,
  • a bírság összege megegyezik az engedély nélküli fuvarozás és a nem megfelelő engedélyhasználatból fakadó jogsértések bírságtételével.

*A kabotázs szállítási vagy fuvarozási tevékenység, egy adott ország területének két pontja között, amelyet az adott országban nem honos gazdasági szereplők végeznek.

**CEMT: az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciája, amely egy 1953-ban megalakult kormányközi szervezet. A CEMT engedélyt azok használják, akik az unión kívülre, de CEMT országba fuvaroznak. A megállapodásnak az a lényege, hogy az egyezményhez csatlakozó országok fuvarozói adott időtartamra szóló engedély alapján, de ezen belül korlátlanul fuvarozhatnak egymás országába.

Források:

https://adozona.hu/2021_es_adovaltozasok/Tudnivalok_az_elozetes_elektronikus_engedel_OV6DLT

https://www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/10978-bireg-el%C5%91zetes-elektronikus-enged%C3%A9lyregisztr%C3%A1ci%C3%B3s-rendszer-magyarorsz%C3%A1gon-2021-janu%C3%A1r-1-t%C5%91l.html

Szerkesztette: Bc. Szabó Mihály junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda