Az utazási költségek térítéséről szóló törvény 2. §-ának (1) bekezdése értelmében az üzleti út az az idő, amely a munkavállaló útjának kezdetétől számít arra a helyre, amely eltér a szerződésben meghatározott munkavégzés helyétől, ideértve az adott helyen végzett munka idejét az utazás végéig.

Az üzleti út azon a ponton kezdődik, amikor az alkalmazott elhagyja az állandó munkavégzésének helyét, és egy másik helyre megy dolgozni. A munkavállaló üzleti útja a munkavállaló állandó munkahelyére való visszatéréssel ér véget. Például, ha egy alkalmazott a 13:00-kor induló vonattal indul az üzleti útra, de az állomásra az út 30 percet vesz igénybe, akkor az üzleti út már 12:30-tól kezdődik.

A belföldi üzleti útnak a Szlovák Köztársaság területén végrehajtott utazás számít. Amint egy alkalmazott átlépi az államhatárt, ez már külföldi üzleti út. Az utazási költségek térítéséről szóló törvény 2. § (2) bekezdése szerint a külföldi üzleti út a külföldön történő utazást foglalja magába, ideértve a külföldi munkavégzést ezen utazás végéig.

Repülővel történő utazás esetén a repülőgép indulási és érkezési ideje (a repülési menetrend szerint) fontos tényező a belföldi és külföldi üzleti út megítélése szempontjából. Azaz, ha a felszállásra több órát kell várni, akkor a külföldi üzleti út továbbra is a tervezett indulással kezdődik a repülési menetrend szerint, nem beleértve a késést.

Kiküldetések

A Munka Törvénykönyvének 57. §-ának 1. bekezdése alapján a munkáltató a munkavállalót a szükséges időtartamra csak a munkavállaló állandó munkahelyén vagy lakóhelyén kívüli üzleti útra küldheti a szükséges időtartamra, mindezt csak a munkavállaló beleegyezésével. A munkavállaló beleegyezése nem szükséges, ha az üzleti útra történő kiküldetés közvetlenül a megbeszélt munka jellegéből adódik, vagy az üzleti útra történő kiküldetésről a munkaszerződés rendelkezik.

A munkáltató útiparancsot állít ki, amely tartalmazza:

 • – az üzleti útra küldött munkavállaló nevét, vezetéknevét és állandó lakóhelyének címét,
 • – üzleti út tervét – az üzleti út kezdetének helye és ideje, az utazás célja, az értekezletek és átszállások helyei, az üzleti út végének helye és ideje,
 • – az üzleti útra használt vagy kijelölt közlekedési eszközt,
 • – a munkavállaló hozzájárulását a kiküldetéshez – a munkavállalónak alá kell írnia a beleegyezést,
 • – üzleti útra nyújtott előlegeket – az előleg összege, az előleg nyújtásának időpontja stb. 

Belföldi és külföldi üzleti utak visszatérítése 2021-ben

Belföldi üzleti út során az alkalmazott jogosult:

 • – a bizonyított utazási költségek megtérítésére,
 • – a bizonyított szállásköltségek megtérítésére,
 • – étkezés költségek térítésére,
 • – a bizonyítottan szükséges kiegészítő költségek megtérítése,
 • – a családlátogatások igazolt utazási költségeinek megtérítése.

A munkavállalót a fent említett kompenzációk mellett a külföldi üzleti út során megilleti:

 • – a szükséges orvosi ellátásra vonatkozó biztosítás bizonyított költségeinek megtérítése,
 • – a kötelező oltás és az ajánlott oltás igazolt költségeinek megtérítése.

Az étkezés kivételével minden felmerülő költséget a munkavállalónak dokumentálnia kell. Abban az esetben, ha a munkáltató más módon ismeri el a munkavállaló költségeit, a munkavállalónak nem kell igazolnia a fenti költségeket. Ha a munkavállaló nem igazolja a kiadásokat, például az okmány elvesztése miatt, a munkáltató az utazási költségek térítéséről szóló törvény 35. § (2) bekezdésének alapján az alkalmazott számára az általa elismert összegű költségtérítést biztosít, figyelembe véve az üzleti út meghatározott feltételeit. Alternatív megoldásként a munkáltató átalányban rögzítheti az utazási költségeket, a munkáltató az átalányösszeget az alkalmazottak utazási juttatásainak nyújtására irányadó átlagos feltételek alapján állapíthatja meg.

A kötelező utazási juttatások, amelyek a jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott határ összegéig kerülnek kifizetésre, nem jelentenek adóköteles jövedelmet a munkavállaló számára. A jövedelemadóról szóló törvény és az utazási juttatásokról szóló törvényben meghatározott határ felett nyújtott utazási juttatások adóköteles jövedelmet jelentenek a munkavállaló számára.

Az üzleti út utazási költségeinek megtérítése 2021-ben

A belföldi üzleti út utazási költségeit a munkavállalónak úti okmányokkal kell igazolnia. Ez lehet például vonatjegy, buszjegy, vagy két szlovák hely közötti repülőjegy megfizetésének igazolása, vagy a hajó beszállókártyája.

Az üzleti útra küldött alkalmazott céges autót is használhat. A munkáltatóval írásban kötött megállapodás alapján a munkavállaló üzleti útra használhat magángépjárművet is, például saját járművet, vagy kölcsönözhet egy családtagjától, barátjától stb.

A közúti gépjárművek 2021-es üzleti út során történő használatának visszatérítése

Amikor az alkalmazott magángépjárművet használ üzleti útra, jogosult:

 • – alapkompenzációra minden megtett kilométer után,
 • – az elfogyasztott üzemanyagok visszatérítésére.

Motorkerékpárok és triciklik esetében az 1 megtett kilométerre eső alapkompenzáció 0,053 EUR. A személygépjárműért járó alapkompenzáció 0,193 euró minden megtett kilométer után. Ha a munkavállaló pótkocsit is használ az üzleti út során, az alapkompenzáció 15% -kal nő.

Az utazási költségek térítéséről szóló törvény 7. § (4) bekezdésével összhangban a munkavállaló az elhasznált üzemanyagok után a közúti gépjármű forgalmi engedélyében vagy a közúti gépjármű törzskönyvében feltüntetett üzemanyag-fogyasztás alapján átszámolt üzemanyagköltségek térítésére jogosult.

A munkavállaló igazolja az üzemanyag árát az üzemanyag vásárlásáról szóló számlával az üzleti út során vagy az üzleti út előtt. Ha az üzemanyag árát több vásárlásról szóló dokumentummal igazolja, az árat az árak számtani átlaga alapján számítja ki. Ha az alkalmazottnak nincs igazolása az üzemanyag vásárlásáról, a térítés kiszámításához a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala által megállapított útvonalat kell használni.

Az üzleti útra szállás költségeinek megtérítése 2021-ben

Az üzleti út számlázásakor az alkalmazottnak az elektronikus pénztárgépből származó dokumentummal vagy számlával, vagy a szállodai számlával kell igazolnia a szállás költségeit. A nyújtott szolgáltatások árának és terjedelmének egyértelműnek kell lennie a szállás okmányából. Például, hogy a reggelit a szállás részeként nyújtották-e vagy sem.

Étkezés a 2021-es belföldi üzleti úton

Az étkezés az egyetlen kompenzáció, amelyet a munkavállaló nem igazol az élelmiszer vásárlásának igazolásával. Az étkezés az utazási költségek térítéséről szóló törvényből közvetlenül eredő jogosultsági kompenzáció. Az étkezési támogatás összegét az üzleti úton töltött idő szerint határozzák meg. Ha az üzleti út az országban egy naptári napig tart:

 • – 5 és 12 óra között – 5,10 euró a térítés értéke,
 • – 12-18 óra felett – 7,60 euró,
 • – 18 órán keresztül – 11,60 euró.

Az utazási költségek térítéséről szóló törvény 5. § (6) bekezdése szerint, ha a munkavállaló számára biztosított az ingyenes étkezést az üzleti út során, a munkáltató nem biztosít étkezési hozzájárulást. A munkáltató 25 %-kal csökkenti a munkavállaló étkezési jogosultságát a 11,60 EUR összegből, ha a munkavállaló részére biztosított volt az ingyenes reggeli. Ingyenes ebéd esetén az étkezés visszatérítésére való jogosultság 40 %-kal csökken a 11,60 EUR összegtől, az ingyenes vacsora esetében pedig a hozzájárulás 30%-kal a 11,60 EUR összegből. Ha az alkalmazott szállása tartalmazta a reggelit, a visszatérítésre való joga a 11,60 euró összegének 25% ával csökken.

Megjegyzés: Az étkezési díj csökkentett összegét a legközelebbi eurócentre kerekítik felfelé.

Étkezés külföldi üzleti úton 2021-ben

Külföldi üzleti út során a munkavállaló étkezési támogatásra jogosult minden naptári napra az alábbiak összegekben:

 • – az étkezési hozzájárulás alapdíjának 25 %-a, ha a Szlovák Köztársaság területén kívüli utazás legfeljebb 6 óráig tartott,
 • – az alap étkezési hozzájárulás 50 %-a, ha a Szlovák Köztársaság területén kívüli utazás több mint 6 órán át tartott, de legfeljebb 12 óráig,
 • – az étkezés alapdíjának 100%-a, ha a Szlovák Köztársaság területén kívüli utazás több mint 12 órán át tartott.

Még a külföldi üzleti utak idején is csökkentik az alkalmazottak étkeztetésének költségeinek visszatérítését, ha ott ingyenes étkezést biztosítanak számukra, vagy ha az alkalmazottak bizonyíthatóan reggeliben részesülnek a szállásuk részeként. Ezeket azonban nem csökkentik a 11,60 euró összegből, hanem az adott országra vonatkozó alap étkezési hozzájárulás összegéből. Például, ha egy munkavállaló üzleti úton van Ausztriában, ahol az alap étkezési hozzájárulás mértéke napi 45 euró, és reggelivel is ellátják, akkor a 45 eurós hozzájárulás összege 25 %-ával csökken minden olyan napon, amelyeken reggelit kapott a szálláson.

Példa egy alkalmazott 2021-es belföldi üzleti útjára

Az ABC s.r.o. alkalmazottat küldött üzleti útra. Az állandó munkavégzés helye egy pozsonyi iroda. Az alkalmazottat Zsolnára küldték üzleti útra. Az üzleti út végén a munkavállaló a következő dokumentumokkal igazolta visszatérítésre való jogosultságát:

 • – tömegközlekedési jegy Pozsonyban – 2021. január 7-én, 08:35-kor kezelve, 0,90 euró összegben,
 • – vonatjegy Zsolnára ülőhellyel – indulás Pozsonyból 09:13, érkezés 2021. január 11-én 11:40-re – 10,38 euró értékben,
 • – számla a zsolnai szállásért 50 euró összegben – az ár tartalmazza a reggelit,
 • – vonatjegy Pozsonyba ülőhellyel – indulás Zsolnáról 13:20, érkezés 2021.8.15-én 15:47 – 10,38 euró értékben,
 • – tömegközlekedési jegy Pozsonyban – 2021 8.1-én kezelve 15:55-kor – 0,90 euró értékben.

A munkavállaló üzleti útja 2021. január 7-én reggel 8:30-kor kezdődött az irodától való távozással. 2021. január 8-án 16:15-kor tért vissza az irodába.

Az utazási támogatás kiszámítása:

 • – igazolt utazási költségek megtérítése = 10,38 * 2 + 0,9 * 2 = 22,56 EUR,
 • – a bizonyított szállásköltségek megtérítése = 50 euró,
 • – január 7-én az üzleti út 15,5 óráig tartott. A munkavállaló étkezési támogatásra jogosult 7,60 euró összegben. 2021. január 8-án az üzleti út 16,25 óráig tartott. Az alkalmazott a szállás részeként reggelizett, így jogosultsága 11,60 * 0,25 = 2,90 euróval csökken. Az étkezési hozzájárulás értéke 2021. január 8-án = 7,60 – 2,90 = 4,70 euró.

Étkezési hozzájárulás az üzleti úton összesen: 4,70 + 7,60 = 12,30 euró.

A munkavállaló útiköltségekkel kapcsolatos térítései összesen: 22,56 + 50 + 12,30 = 84,86 euró volt.

Szerkesztette: Ing. Kulacs Enikő, junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda

Forrás: https://www.podnikajte.sk/stravne-a-pracovne-cesty/cestovne-nahrady-cestovny-prikaz-2021