Mely természetes személyek – vállalkozók alkalmazhatnak átalány kiadásokat 2022-ben az adóbevallásukban, milyen összegben, milyen előnyei vannak és kinek éri meg?

Az átalánykiadás alkalmazása olyan helyzeten alapul, amikor a vállalkozó úgy dönt, hogy a vállalkozással kapcsolatos költségeket nem a tényleges (igazolható) összegben, hanem a jövedelem százalékában alkalmazza, amelyet a jövedelemadóról szóló törvény határoz meg.

Az átalánykiadások előnye például az, hogy kevésbé időigényes, kevesebb adminisztrációval jár, amit valószínűleg a vállalkozó maga is tud kezelni, és nem utolsósorban az alacsony tényleges költségekkel rendelkező vállalkozóknak éri meg leginkább.

Azonban nem minden vállalkozónak van lehetősége az átalánykiadások alkalmazására, csak azoknak, akik megfelelnek a jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek.

Ki alkalmazhatja az átalánykiadást 2022-ben?

Az átalánykiadásokat – a jövedelem százalékában kifejezett költségeket – 2022-ben olyan magánszemély – vállalkozó igényelheti, aki:

  • vállalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik – azaz a jövedelemadóról szóló törvény 6. § (1) bekezdése szerinti jövedelemmel (pl. egyéni vállalkozó),
  • rendelkezik egyéb önálló tevékenységből származó jövedelemmel – azaz a jövedelemadóról szóló törvény 6. § (2) bekezdése szerinti jövedelemmel (pl. művészeti alkotás létrehozásából származó jövedelem),
  • rendelkezik a mű felhasználásából és a művészi előadásból származó jövedelemmel – azaz a jövedelemadóról szóló törvény 6. §-ának (4) bekezdése szerinti jövedelemmel (pl. szabadalmi jövedelem), és ugyanakkor,
  • nem áfafizető, vagy csak a 2022-es év egy részében volt áfafizető.

Az átalánykiadások összege 2022-ben

Az átalányköltségek összege két kategóriára oszlik aszerint, hogy a vállalkozó 2022-ben milyen típusú jövedelemmel rendelkezett.

2022-ben az egyéni vállalkozó átalányköltségeket igényelhet:

  • a vállalkozásból (a törvény 6. cikkének (1) bekezdése) és az egyéb önálló tevékenységből (a törvény 6. cikkének (2) bekezdése) származó jövedelem 60%-a, de legfeljebb 20 000 euró,
  • a mű felhasználásából és a művészi előadásból származó bevétel 60 %-a (a törvény 6. szakaszának (4) bekezdése), szintén legfeljebb 20 000 euróig.

Ebből következik, hogy ha az adózónak 2022-ben mind üzleti, mind egyéb önálló tevékenységből származó jövedelme volt, akkor nem igényelhet átalánykiadásokat külön-külön az egyes tevékenységek után, hanem e jövedelmek összege után igényelhet átalányköltséget.

Ha a vállalkozónak 2022-ben a vállalkozásból és szabadalomból származó bevétele is volt, akkor az átalányköltségeket mindkét bevétel után külön-külön érvényesítheti.

Egyösszegű kiadások és a Szociális és Egészségbiztosítási Alapba befizetett hozzájárulások 2022-ben

Az átalányköltségek közé tartozik az adózónál az adóévben, azaz 2022-ben felmerült összes adókiadás, kivéve a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási alapba fizetett kötelező járulékokat.

Ez azt jelenti, hogy a jövedelem 60%-aként kiszámított költségátalány összegéhez (legfeljebb 20 000 euró) hozzáadják azokat a szociális és egészségbiztosítási járulékokat, amelyeket a vállalkozó igazolni tud (pl. bankszámlakivonattal), és amelyeket az előző adóidőszakokban nem vettek figyelembe az adóalapban.

Kinek kedveznek majd az átalánykiadások 2022-ben?

2022-ben azon adóalanyok esetében érdemes átalányköltséget alkalmazni, akiknek az átalánykiadása meghaladja a tényleges kiadásaikat. Ezek főként olyan szakmák, amelyeknek nincs szükségük nagy kiadásokra a tevékenységük végzéséhez. Például grafikusok, tervezők, pénzügyi tanácsadók, ügyvédek, közjegyzők, könyvelők vagy írók.

Érdemes lehet olyan személyek esetében is költségátalányt alkalmazni, akiknek a tényleges költségei valamivel meghaladják az átalánykiadásokat, mivel a bizonyítható költségek alkalmazásához több nyilvántartási kötelezettség kapcsolódik, ami magasabb költségekkel jár. Különösen az a tény jelent nagy előnyt, hogy az adóalanynak nem kell igazolnia az egyösszegű kiadásokat.

Szerkesztette: Szabó Kinga, Junior könyvelő
Forrás: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/pausalne-vydavky-2022