Ha bejövő EU-s szolgáltatás számlájáról hiányzik a közösségi adószám (lehet, hogy nincs is a számlakibocsátónak), akkor az áfabevallásban hogyan kell feltüntetni azt a számlát? A 18-as sorba betenni, és a 67-es sorba nem? Vagy hova írjuk? És az A60-asból is kihagyjuk? (Amúgy az ‘A60 és a ’65-ös 67. sora között 1 eltérés megengedett kerekítés miatt?)

Az Áfa tv. 37. § főszabálya alapján az adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybe vevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Amennyiben a szolgáltatást nyújtó nyilvántartásba vételre került saját tagállamában, így adószámmal rendelkezik, úgy az adott ügyletben adóalanyként kell kezelni. A közösségi szolgáltatás igénybevétele utáni adófizetési kötelezettségnek nem feltétele, hogy a nyújtó rendelkezzen közösségi adószámmal az ügylet teljesítésének időpontjában.

Természetesen tisztázni kellene, hogy a számlakibocsátó miért nem tüntette fel a számlán közösségi adószámát, és ha pusztán adminisztrációs hiba történt, úgy kérni kell a számla javítását.

Az Áfa tv. 127. § (1) bekezdés bb) pontja szerint közösségi szolgáltatás igénybevétele esetén az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla, illetőleg – ha a fizetendő adó megállapításakor számla nem áll az adóalany személyes rendelkezésére – mindazon okiratok, amelyek a fizetendő adó összegszerű megállapításához szükségesek.

A magyar adóalanynak tehát fennáll az adófizetési kötelezettsége (áfabevallás 18. sor), és amennyiben nincs olyan jogállása (például alanyi mentes), ami megakadályozná a levonási jogát, illetve az egyéb levonási feltételek fennállnak, úgy az áfát levonásba is helyezheti (áfabevallás 67. sor).

Ha nem ismert a közösségi partner közösségi adószáma, vagy nem kapta azt meg, akkor a 21A60 összesítő nyilatkozat 04 lap (b) oszlopba „0”-t (nullát) kell beírni.

Közösségen belül igénybe vett szolgáltatás esetén biztosítani kell az adategyezőséget, tehát a 2165A-01-01 lapon +18B mező egyenlő a 21A60 04. lapon c) oszlop „Összesen” sorával.

Forrás:  https://adozona.hu/afa/Afabevallas_hianyzo_kozossegi_adoszam_6QNF2V

Készítette: Szabó Farkas Emese, junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda