A munkáltatói kötelezettségek közé nem sorolható az alkalmazottak COVID-19-re való tesztelése. Elkönyvelhetőek-e ezek a kiadások költségként, ha a tesztelést a munkáltató önként hajtja végre?

Jelenleg a COVID-19 koronavírus terjedése elleni küzdelemben, valamint annak megelőzésében a munkaadók körében gyakran felmerül a kérdés, hogy a munkavállalók COVID-19 tesztelésére felmerült kiadások (költségek), ill. más személyek tesztelésére is (pl. alkalmazottak, akik tevékenységeket végeznek a munkáltató telephelyén), elszámolhatóak-e adóügyi költségként.

Mit tekint a munkaadó adóköltségnek?

A jövedelemadóról szóló törvény 2.§ (i) bekezdése szerint az adókiadásoknak olyan kiadások (költségek) minősülnek, amelyek:

– kimutathatóan felmerültek: ez azt jelenti, hogy a munkáltató kiadásait kellően bizonyítani kell (pl. számlával, pénztárbizonylattal),

– az adóköteles jövedelem elérése, biztosítása és fenntartása érdekében merülnek fel: ez azt jelenti, hogy a felmerült kiadásoknak a munkáltató üzleti tevékenységéhez kell kapcsolódniuk,

– ezeket a könyvelésben vagy a munkáltató adónyilvántartásában rögzítik.

Kötelező-e a munkaadónak megvizsgálni az alkalmazottak COVID-19-et?

A munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló törvény (124/2006 6. §. 1 cikkely) szerint a munkáltató köteles meghozni és bebiztosítani azokat az óvintézkedéseket, amelyeket muszáj véghez vinni, valamint szükség meghatározni és bebiztosítani azokat a védőeszközöket, amelyeket a munkavégzés során használni kell (pl. maszk, fertőtlenítő stb.). Az egészségvédelmi és biztonsági törvényben azonban egyik rendelkezés sem kötelezi a munkáltatót a munkavállalók tesztelésének elvégzésére. Ez azt jelenti, hogy jelenleg sem az egészségvédelmi és biztonsági törvény, sem az eddig megtett intézkedések egyike, amelyet az állami közigazgatási szervek rendeltek el a közegészségügy területén, nem kötelezik a munkáltatót arra, hogy tesztelje a munkavállalókat a COVID-19 vírus ellen.

Mikor jelent a tesztelés a munkáltató számára adóköltséget?

Az alkalmazottak tesztelésével kapcsolatban felmerült költségeket a munkáltató két esetben számíthatja be az adókiadásokba:

  1. Abban az esetben, ha a munkáltató munkaegészségügyi szolgálata, amely egészségügyi felügyeletet végez a munkáltató alkalmazottai számára, javasolja a munkáltatónak a munkavállalók COVID-19 betegségre vonatkozó vizsgálatát, a megelőző egészségügyi ellátás részeként – a 355/2007 sz. törvény a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről alapján – az alkalmazottak vizsgálatának költségei az adóköltségekbe beszámíthatók (Jövedelemadóról szóló törvény 19§ , 2 cikkely c), 2 pont).

Megjegyzés: ebben az esetben a COVID-19 tesztelése jövedelmet jelent a munkavállaló számára, amely nem adóköteles (vagyis a munkavállaló a jövedelem után nem adózik, és nem fizet járulékot a szociális és egészségügyi biztosítók felé sem).

  1. Abban az esetben, ha a munkáltató munkaegészségügyi szolgálata (amely egészségügyi felügyeletet végez a munkáltató alkalmazottainak), nem tesz javaslatot a munkáltatónak az alkalmazottak COVID-19 tesztelésére, a munkáltató belefoglalhatja a költségeket az adókiadásba, ha teljesülnek a jövedelemadóról szóló törvény 19§ 1. bekezdése szerinti feltételek. A jövedelemadóról szóló törvény 5§ szerint a tesztelési költségek adóköteles (nem pénzbeli) jövedelmet jelentenek a munkavállalók számára, amelyet a munkáltató a munkavállalóval egyetértésben megadóztat és járulékokat fizet belőle, pl. szerződés alapján).

Mikor nem jelent a tesztelés a munkáltató számára adóköltséget?

A munkáltató nem számolhatja el az alkalmazottak tesztelésével kapcsolatos költségeket (kiadásokat), ha

  1. az alkalmazottak egészségügyi felügyeletét végző munkaegészségügyi szolgálat nem javasolta a munkaadóknak a COVID-19 betegség vizsgálatát,
  2. a munkáltató nem egyezett meg az alkalmazottakkal abban, hogy a munkavállalók tesztelésével kapcsolatban felmerült kiadások (költségek) nem pénzbeli jövedelmet jelentenek ezen alkalmazottak számára, amelyet a munkáltató a fizetésükben megadóztat és ebből járulékokat fizet.

A többi ember tesztelése a munkáltató adóköltsége?

Ha a munkavégzés helyén nemcsak a munkáltató alkalmazottai, hanem egy másik munkáltató alkalmazottai is jelen vannak (pl. helyiségek bérbeadása miatt), nem lehet az egyéb személyek tesztelésével kapcsolatban felmerült költségeket (költségeket) a munkáltatói adókiadásokba beszámítani.

Mivel ezek a személyek a munkáltató helyiségeit használják a saját adóköteles jövedelmük biztosítása céljából a munkáltatóval kötött szerződéses viszony alapján (pl. bérlőként), a munkáltató COVID-19 vizsgálati költségei nem az ő adóköteles jövedelem elérése, biztosítása és fenntartása miatt merülnek fel.

Beszámíthatja-e a munkáltató az alkalmazottai és más személyek számára a védőmaszkok megvásárlásának költségeit az adókiadásokban?

A jövedelemadóról szóló törvény 19. §. 2 bekezdés c) pontja alapján a kiadások első pontja szerint a munkáltató által igényelhető adókiadások magába foglalják a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre, valamint a munkahelyek higiéniai felszerelésére fordított munka- és szociális körülmények, valamint az egészségügyi ellátás költségeit is.

Az egészségügyi ellátás a munkavállalók védelmét is jelenti. A személyi védőfelszerelés magában foglalja azokat a tárgyakat, amelyeket a munkavállaló visel, tart vagy más módon használ a munkahelyén, beleértve ezen tárgyak tartozékait és kiegészítőit, ha azokat a munkavállaló biztonsága és egészsége védelmére tervezték (pl. védősisak, kesztyű, védőszemüveg, maszk stb.).

A fentiekből következik, hogy a munkáltató az adóköltségekbe beszámíthatja azokat a kiadásokat, amelyek a munkavállalók védőmaszkjainak megvásárlásához kapcsolódnak.

A védőmaszkok beszerzésének költségein kívül a munkáltató adóköltségként könyvelheti el egyéni védőeszközök megvásárlását más személyek számára, akik ezeket a munkahelyén vagy a munkáltató helyiségeiben az ő tudtával használják (pl. üzleti megbeszélésen, egy üzleti partnerrel a munkáltató telephelyén).

Szerkesztette: Ing. Kulacs Enikő, junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda

Forrás: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/vydavky-na-testovanie-zamestnancov