Az A típusú jövedelemadó-bevallást olyan természetes személynek kell benyújtania, akinek a 2020-ra vonatkozó adóköteles jövedelme meghaladja a 2207,10 eurót, vagy annak a természetes személynek, aki adóveszteséget jelent be (annak ellenére, hogy nem érte el az adóköteles jövedelem meghatározott összegét). Ha egy természetes személy nem köteles bevallást benyújtani, de erre az adóügyintéző felszólítja, akkor ezt az adóügyintéző (adóhivatal) kérelmében meghatározott határidőn belül meg kell tennie.

Az a természetes személy, akinek adóbevallási kötelezettsége nem áll fenn, önként teheti meg. Általános szabály, hogy a jövedelemadó-bevallást egy természetes személy önként nyújtja be, elsősorban a befizetett adó túlfizetése miatt, amelyet a természetes személy visszaigényelhet az adóhatóságtól.

A személyi jövedelemadó-bevallás önkéntes benyújtása 2020-ra – mikor térül meg?

Mint fent említettük, a 2020-ra vonatkozó jövedelemadó-bevallás önkéntes benyújtásának leggyakoribb oka az adó túlfizetése.

Adótúlfizetés leggyakrabban ezeknél a magánszemélyeknél fordulhat elő:

 • – év közben dolgozó diákok, pl. a diákok ideiglenes munkát végeznek diákmunkáról szóló megállapodás alapján,
 • – nyugdíjasok, akiknek az adóköteles jövedelme alacsony volt 2020 folyamán,
 • – anyák, akik az év egy részében munkaviszonyban voltak, viszont az év másik felében szülési szabadságon,
 • – olyan személyek, akik az év egy részében dolgoztak és az év egy részében munkanélküliek voltak.

Az adó túlfizetése azonban csak akkor lehet az adóbevallás eredménye, ha a természetes személynek a függő tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó előlegét az év során levonták, és ezért a függő tevékenységből származó adóköteles jövedelemigazolásában szerepel (04 sor – összesen levont adóelőlegek). Az azonban, hogy ebben az esetben adótúlfizetés keletkezik-e, nem egyértelmű, mivel több tényezőtől függ.e

A 2020-as személyi jövedelemadó-bevallás benyújtásának és az adó befizetésének határideje

A természetes személynek 2021. március 31-ig adóbevallást kell benyújtania a jövedelemadóról. A jövedelemadó-bevallás benyújtásának határidejéig a jövedelemadót is meg kell fizetni, ami azt jelenti, hogy a természetes személynek legkésőbb az időszak utolsó napjáig kell fizetnie, azaz 2021. március 31.

Ha egy természetes személy meg akarja hosszabbítani az adóbevallás benyújtásának határidejét, ezt megteheti, legfeljebb:

 • – a teljes három naptári hónappal, t. j. 2021.06.30-ig, vagy
 • – egész hat naptári hónappal, t. j. maximum 2021.09.30-ig, de csak akkor, ha a természetes személy külföldről származó jövedelmet is elért 2020-ban.

Ha egy természetes személy meghosszabbítja a jövedelemadó bevallásának benyújtási határidejét a 2020-as évre vonatkozóan, akkor ebben a meghosszabbított határidőn belül kell a jövedelemadót is megfizetnie (pl. ha egy természetes személy a 2020-as tárgyévre vonatkozó adóbevallás benyújtásának határidejét 2021 június 30-áig meghosszabbítja, a jövedelemadót szintén 2021.06.30-ig kell megfizetni).

 Az A típusú személyi jövedelemadó 2020-as adóbevallása – mikor kell beadni?

Az A típusú jövedelemadó-bevallást 2020-ban az a természetes személy nyújtja be, aki 2020-ban csak függő tevékenységből származó adóköteles jövedelmet ért el.

Felhívjuk figyelmét, hogy az a természetes személy, aki 2021. február 15-ig felkérte a munkáltatót a 2020-ra vonatkozó éves adóelszámolás elvégzésére, és ezen határidőig benyújtotta a szükséges dokumentumokat, már nem köteles bevallást benyújtani a 2020-as jövedelemadóról.

 A személyi jövedelemadó bevallásának benyújtási módjai a 2020-as évre

A természetes személy kétféleképpen nyújthat be bevallást, akár írásban, akár elektronikus úton. Mivel a jövedelemadó-bevallás elektronikus formában történő benyújtása csak természetes személyek – vállalkozók (pl. önálló vállalkozók) esetében lehetséges, az A típusú adóbevallást benyújtó természetes személy az adóbevallás benyújtásának következő módjai közül választhat:

Általános szabályként azok a természetes személyek, akik az A típusú jövedelemadó-bevallást adnak be, ennek benyújtása csakis papírformában lehetséges, míg az adóbevallási űrlap kitöltése az alábbiak szerint történhet:

 • – az űrlap kikérése az adóhivatal kirendeltségén és annak későbbi kitöltése,
 • – az űrlap kitöltése közvetlenül számítógépükön egy elektronikus űrlap segítségével, amelyet egy természetes személy megtalálhat a financnasprava.sk oldalán,
 • – az űrlap kinyomtatása a financnasprava.sk portálról, majd az azt követően ennek kitöltése nagy nyomtatott betűkkel.

A kitöltött jövedelemadó-bevallást természetes személy a határidőn belül kézbesítheti:

 • – az adóhivatal iktatóirodájához (nyomtatott igazolással az adóbevallás benyújtásáról),
 • – postai úton (ajánlott levélben küldve, hogy a természetes személy a későbbiekben igazolni tudja az adóbevallás leadását).

Szerkesztette: Ing. Kulacs Enikő, junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda

Forrás: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/danove-priznanie-fyzickej-osoby-typ-a-2020-vzor