Jelen tájékoztató cikkünk a munkavállalók, a munkáltatók, vállalkozások és az egyéni vállalkozók számára is hasznos információkat tartalmaznak a szlovákiai változások kapcsán.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2023. december 19-én fogadta el az államháztartás helyzetének javításával összefüggésben egyes törvényeket módosító törvénytervezetet (ún. konszolidációs csomag /tzv. konsolidačný balíček/), amely 2024. január 1-től vált hatályossá.

Ezen konszolidációs csomag nem csak több adóügyi változást foglal magába, hanem több bérszámfejtési módosítást is. Az alábbi cikkünkben összefoglaljuk a szlovákiai bérszámfejtés legjelentősebb változásait.

Minimálbér és bérpótlékok:

   I. A havi minimálbér összege, amely 2023-ban 700,00 € volt, 2024-es évben 750,00 €-ra emelkedik. Hasonlóképpen emelkedtek az órabérek is a 2023-as évhez képest. A legalacsonyabb órabér 4,023 €-ról 4,310 €-ra emelkedik. Ez az összeg a 40 óra/hét órabérrel díjazott munkavállaló esetében (megbízási szerződés alapján is) érvényes.

   II. Munka nehézségi fokozatai:

Vannak olyan szakmák, amelyek nehezebbek, igényesebbek más munkáknál. A Munka törvénykönyve szerint a munkának 6 nehézségi fokozata van. Az alábbi táblázatban feltüntettük a minimálbér, illetve az órabér emelkedését a munka nehézségi fokozatai szerint:

Minimálbér és járulékok:

I. A munkáltatói egészségügyi járulékok emelése szintén 2024.01.01-től lép hatályba:

 • 10 %-ról 11 %-ra emelkedik a nem fogyatékkal élő munkavállalók esetében,
 • 5 %-ról 5,5 %-ra a fogyatékkal elő munkavállalók esetében.

II. Változik az egészségügyi járulékok értéke a munkaviszonyon kívüli önálló tevékenységet végző személyek esetében 2024.01.01-től a következőképpen:

 • 14 %-ról 15 %-ra emelkedik a nem fogyatékkal személyek esetében,
 • 7 %-ról 7,5 %-ra a fogyatékkal elő személyek esetében.

Étkezési hozzájárulás és a munkavállalók étkeztetése:

A Munka törvénykönyve szerint a munkáltató köteles étkezést biztosítani a 4 óránál többet dolgozó munkavállalónak. Ha a munkaidő 11 óránál hosszabb, a munkáltató dönthet arról, hogy biztosít-e további meleg ételt a munkahelyen.

A munkáltató 3 fő módon biztosítja a munkavállalók étkeztetését:
1. Étkezést biztosít a munkavállalók számára: meleg ételt biztosít a munkavállalóknak (saját étkezdéjében vagy egy másik munkáltató étkezdéjében) vagy
2. „Étkezési utalvány” formájában (papíralapú vagy elektronikus, tölthető kártya) egy vendéglátó-ipari szolgáltatás nyújtására jogosult jogi személy vagy természetes személy útján.
3. A munkavállalók étkezéséhez pénzbeli támogatással járul hozzá.

Az elektronikus étkezési utalványok minimális értéke 5,85 €, amely 2023.10.01-től van érvényben.

Pénzügyi hozzájárulás:

 • A munkáltatói hozzájárulás minimális összege az étkezéshez 3,22 € (az étkezés árának 55 %-a).
 • A maximális munkáltatói hozzájárulás (adózási szempontból jóváírt) 4,29 €.

Az étkezési hozzájárulás (napidíjak) mértéke a belföldi üzleti utak esetében:

Az időzónákra vonatkozó étkezési juttatás összege a következő:

Az étkezési juttatás összegéről szóló intézkedésnek megfelelően az étkezési juttatás összege az alábbiak szerint növekszik:

 • 7,80 € 5-12 órás időzóna esetén,
 • 11,60 € a 12 órán túli időzónák esetében 18 óráig,
 • 17,40 € 18 órát meghaladó időzóna esetén.

Az adófizető adóalapjának adómentes része:

Az adóelőlegek kiszámításánál az adófizető adóalapjának adómentes része (havonta) 470,54 €. A 2023. évi éves elszámolásban/adóbevallásban:

 1. Ha az adófizető legfeljebb 24.952,06 €-s adóalapot ér el (a létminimum 92,8-szorosa), akkor az adófizető adóalapjának adómentes része 2024-ben 5646,48 € (a létminimum 21-szerese).
 2. Ha az adófizető adóalapja meghaladja a 24.952,06 €-t, az adófizető adóalapjának adómentes része a következőképpen kerül kiszámításra: 11884,50 € – (adóalap ¼ része). A 11884,50 €-s összeg a létminimum 44,2-szerese. Az eredményt matematikailag eurócentre kerekítjük.

Források:

 1. Jogszabályváltozások a bérszámfejtésben 2024-ben – Ing. Pavol Kukučka, 2024.01.16.
 2. Változások a bérszámfejtésben 2024-ben – Szlovákiai Könyvelők Központja – Júlia Pšenková
 3. https://www.podnikajte.sk/dane/konsolidacny-balicek-meni-dane-odvody-poplatky-2024
 4. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov