Rozšírená definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018

V Národnej rade Slovenskej republiky bola 7. decembra 2017 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Predmetom schválenej novely zákona o dani z príjmov boli viaceré zmeny týkajúce sa dane z príjmov.

Jednou z najdôležitejších zmien je aj prepracovanie definície závislých osôb na účely transferového oceňovania. V tomto článku si bližšie vysvetlíme, ktoré osoby a subjekty sa od roku 2018 budú považovať za závislé osoby. Podľa prechodných ustanovení zákona o dani z príjmov sa nová definícia závislých osôb použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2018.

Pre detaily kliknite: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/3464/category/dan-z-prijmov/article/zavisle-osoby-transferove-ocenovanie-2018.xhtml

Show Comments

Comments are closed.