Naše členstvo v MGI

You are here: Home » O nás » Naše členstvo v MGI

MGI je zväzom nezávislých audítorov, účtovníkov a poradcov. MGI po celom svete:


 • 81 štátoch
 • svojimi 260 kanceláriami
 • 5000 odborníkmi
 • a so skúsenosťami zo 70 rokov

mgi
podporoval rast niekoľko tisíc firiem

Ako klientovi MGI sú pre Vás dostupné nasledovné medzinárodné služby:

 • Okamžitý prístup k finančným informáciám takmer vo všetkých krajinách
 • Objavenie obchodných možností a zakladania strategických aliancií vďaka globálnej prítomnosti
 • Medzinárodné odborné skúsenosti pri zakladaní firiem
 • Podrobné znalosti z medzinárodnej obchodnej praxe, v účtovníctve a zdaňovaní

Hodnoty MGI

„Rozmýšľaj vo svetových meradlách a prispôsob to miestnym požiadavkám…“

Svoje doterajšie úspechy sme dosiahli vďaka tejto myšlienke. Miestne firmy budujú na špecifických odborných vedomostiach svojich zamestnancov, popritom majú k dispozícii celosvetovo nadobudnuté obchodné informácie, prax, skúsenosti a možnosti.

V MGI teda kladieme dôraz na nasledovné body:

 • Sústredenie na klienta – neustále vyhľadávame tie riešenia, ktoré maximalizujú spokojnosť našich klientov
 • Kvalita – vždy sa snažíme o ponuku najvyššej kvality, pre ktorúkoľvek službu a ktoréhokoľvek klienta
 • Odbornosť- naša firma buduje na odborných vedomostiach svojich zamestnancov. Ich nepretržité vzdelávanie, odovzdávanie skúseností a nápadov sú nepostrádateľné pre rozvoj našej firmy.
 • Globálny systém udržiavania kontaktov- vďaka medzinárodnému zväzu disponujeme partnermi takmer na celom svete, s ich pomocou môžeme kedykoľvek vypracovať riešenie prekračujúce hranice daného štátu.


Globálna prítomnosť
MGI berie do úvahy Vaše medzinárodné požiadavky. Pomocou pravidelných stretnutí, konferencií, rokovaní a vzájomnej výmene informácií narastá odborné vzdelanie a prax našich kolegov, a takto si budujeme systém udržiavania kontaktov, rozšírený po celom svete.Tento systém Vám zabezpečí, aby Vaša podnikateľská činnosť bola v spojení so všetkými MGI členmi, a tým pádom aj v spojení s celým svetom.

Show Comments