Zabezpečenie auditu

You are here: Home » Naše služby » Zabezpečenie auditu

Audit je overenie výročnej správy podniku vonkajšími, nezávislými odborníkmi. Audit garantuje majiteľom aj trhovým činiteľom, že finančné dokumenty poskytujú reálne a spoľahlivé informácie o stave firmy.

Naša firma úzko spolupracuje s uznávanými slovenskými audítormi, a takto zabezpečíme nezávislý audit pre našich klientov.

Spoľahlivý slovenský audítor…

Show Comments