Slovenské účtovníctvo

You are here: Home » Naše služby » Slovenské účtovníctvo

Účtovníctvo pre slovenské firmy

Veríme, že účtovníctvo nejakého podnikania znamená viac, než je spracovanie účtovných dokladov. Ale v spojení s primeraným daňovým a podnikateľským poradenstvom, ktoré sa koncentruje na možnosti legálnej optimalizácie daní, znamená pre našich partnerov cennú službu.

Okrem klasickej účtovníckej služby spolu s našimi kolegami-slovenskými účtovníkmi považujeme za prvoradý cieľ, aby naši partneri boli vždy zodpovedne informovaní o aktuálnej finančnej situácii svojho podnikania.

V rámci nášho oddelenia Slovenské účtovníctvo poskytujeme nasledovné služby:

  • vedenie účtovníctva pre slovenské firmy
  • vyhotovenie daňových priznaní
  • dph
  • znovuzaúčtovanie
  • vyhotovovanie mesačných výkazov

  • hlásenia pre materskú firmu
  • registrácia zahraničných firiem pre DPH
  • účtovanie pre slovenské organizačné zložky
  • účtovanie priamo v kancelárii klienta, na softvére klienta
  • dve bezplatné medziročné hlásenia o stave firmy v maďarskom jazyku


Spoľahliví slovenskí účtovníci…

Show Comments