Slovenské mzdové účtovníctvo

You are here: Home » Naše služby » Slovenské mzdové účtovníctvo

Slovenské mzdové účtovníctvo

O mzdovom účtovníctve sme v našej kancelárii vždy rozmýšľali ako oddelenom, samostatnom odvetví, preto vedúcim a zamestnancom našich klientov môžeme zaručiť služby na medzinárodnej úrovni.
V rámci slovenského mzdového účtovníctva garantujeme:

  • účtovanie mesačných miezd
  • evidenciu pracovnoprávnych údajov
  • vedenie slovenského mzdového účtovníctva
  • zaslanie oznámenia o splatných daniach a príspevkoch pre klienta
  • vyhotovenie slovenských daňových priznaní k deni z príjmov fyzických osôb

 

Spoľahliví slovenskí mzdoví účtovníci…

Show Comments