Slovenské daňové poradenstvo

You are here: Home » Naše služby » Slovenské daňové poradenstvo

Slovenské daňové poradenstvo

Efektívne daňové poradenstvo aj na Slovensku znamená pre každé podnikanie bezprostredné zníženie nákladov. Popritom bez premysleného daňového plánovania a využívania legálnych možností na optimalizáciu daní je veľmi ťažké ostať v globálnej trhovej súťaži konkurencieschopným.

V rámci daňového poradenstva poskytujeme:


  • kompletné návrhy riešení
  • zabezpečenie zastúpenia v prípade daňovej kontroly
  • žiadosti o vrátenie slovenskej dane
  • interpretácia uznaných nákladov
  • aplikovanie špeciálnych položiek vyčíslenia základu dane
  • maximálne využitie refundácie výdavkov (cestovanie, pracovné cesty, používanie motorových vozidiel)
  • nezdaniteľné výhody

 

Spoľahliví slovenskí daňoví poradcovia…_MGL4608

Show Comments