DPH a poštovné

Akú sadzbu DPH použiť, keď fakturujete poštovné k predaju tovaru? Ako sa líši výška DPH pri použití rôznych spôsobov dopravy?

Podľa § 28 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) sú od dane oslobodené univerzálne poštové služby. Od dane je oslobodené aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou.

V súlade s ods. 1 § 3 zákona č. 324/2011 o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o poštových službách”) je poskytovateľom univerzálnej služby jeden alebo viac poštových podnikov, ktorý je povinný poskytovať univerzálnu službu na základe poštovej licencie.

Pre detaily kliknite: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/3426/category/dan-z-pridanej-hodnoty/article/dph-postovne.xhtml

Show Comments

Comments are closed.