Daňové priznanie po zomrelom manželovi

Ovdovela som 18. novembra 2017. Ešte neprebehlo dedičské konanie. Manžel okrem dôchodku poskytoval do októbra aj službu osobného asistenta. Mám čakať na dedičské konanie, a ako mám postupovať pri podávaní daňového priznania?

Daňovník svoj príjem za činnosť osobného asistenta, ktoré vypláca občan s ťažkým zdravotným postihnutím za výkon osobnej asistencie, zaraďuje medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm.b) zákona  o dani z príjmov, a to medzi príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním podľa osobitných  predpisov.

Pre detaily kliknite: https://www.etrend.sk/financie/danove-priznanie-po-zomrelom-manzelovi.html

Show Comments

Comments are closed.